The Koç School

THE KOÇ SCHOOL

Koç Okulu 2018 – 2019 Eğitim ve Öğretim Yılı Lise Hazırlık Sınıfı Kayıt Bilgileri

2018 – 2019 ders yılı Lise Hazırlık Sınıfına Milli Eğitim Bakanlığı Merkezi Sınav sonuçlarına göre öğrenci alınacaktır.

Kayıt takvimi ve uygulama bilgisi MEB 2018 Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Uygulaması Tercih   ve   Yerleştirme  e-Kılavuzu ilan edildiğinde okul web sitesinden açıklanacaktır.

LGS  sonuçları açıklandığında okulumuz web sayfasında Taban Puanımız ilan edilecek ve ihtiyacı olanlar için de burs başvuruları açılacaktır. Burs  evraklarının  tarafınızdan önceden hazırlanabilmesi  için gerekli olan evrak listesi aşağıdadır. Burs Başvuru Formu sayfamız  online açıldığında formu doldurup istenen evrakları bize en kısa zamanında göndermeniz burs başvurularının zamanında değerlendirilmesi açısından  önemlidir. Önemli tarihler kılavuzun yayınlanmasıyla web sitemizden duyurulacaktır.

Bilgilerinize

 

2018-2019 YILI BURS BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

(Belgeler öğrenci velisinin müracaat tarihindeki durumuna uygun olacaktır)

1- Aile fertlerinin her birinin nüfus cüzdanı fotokopisi,

2- Vefat eden anne veya baba ile ilgili veraset ilamı,

3- Anne-baba boşanmış ise, velayet durumunu gösteren kesinleşmiş mahkeme kararı,

4- Ailede öğrenim gören kardeşlerin, mali yardım ya da burs alıp almadıklarını da belirten tasdikli öğrenci belgeleri,

 

     Ailenin oturduğu ev

5- Kendi mülkünde oturanlar ,

 •       E-devlet şifreniz ile turkiye.gov.tr adresinden
 •       Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
 •       Tapu Bilgileri Sorgulama  yaparak yazdırınız(Ön sayfa ve detay sayfa/sayfalar)

 

6- Ayrıca diğer gayrimenkul bilgileriniz için

 •       E-devlet şifreniz ile turkiye.gov.tr adresinden
 •       Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
 •       Tapu Bilgileri Sorgulama yaparak yazdırınız(Ön sayfa ve detay sayfa/sayfalar)

 

7- Aile büyüğüne vb. ait evde oturuluyor ise tapu fotokopisi ve

 •       E-devlet şifreniz ile turkiye.gov.tr adresinden
 •       Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
 •       Tapu Bilgileri Sorgulama  yaparak yazdırınız(Ön sayfa ve detay sayfa/sayfalar)

 

8- Kirada oturanların kira kontratlarının fotokopisi ve son ay kira      ödeme makbuzunun fotokopisi ve

 •         E-devlet şifreniz ile turkiye.gov.tr adresinden
 •         Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
 •         Tapu Bilgileri Sorgulama  yaparak yazdırınız(Ön sayfa ve detay sayfa/sayfalar)

 

9- Lojmanda oturanların durumlarını gösteren belge ve

 •          E-devlet şifreniz ile turkiye.gov.tr adresinden
 •          Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
 •          Tapu Bilgileri Sorgulama  yaparak yazdırınız(Ön sayfa ve detay sayfa/sayfalar)

 

10- Gayrimenkulunuz bulunmasada lütfen aşağıdaki adresten giriş  yaparak belge ekleyiniz

 •           E-devlet şifreniz ile turkiye.gov.tr adresinden
 •           Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
 •           Tapu Bilgileri Sorgulama  yaparak yazdırınız(Ön sayfa ve detay sayfa/sayfalar)

 

      Anne ve Babanın işi ve görevini belirtir

 11- Emekli olup, başvuru tarihinde herhangi bir işte çalışanların halen çalışmakta oldukları işyerinden alacakları ve yaptıkları işi/görevi belirtir onaylı belge,

 

12- Resmi veya özel kurumlarda ücretli çalışanların çalışmakta oldukları kurumdan alacakları ve yaptıkları işi/görevi belirtir onaylı belge,

 

13- Serbest çalışanların (kadrolu veya ücretli bir işin yanısıra ikinci iş olarak serbest çalışanlar dahil) vergi levhası fotokopisi ile bağlı bulundukları meslek odası/kuruluşlardan alacakları yaptıkları işi/işleri gösterir belge .

 

14- İşsiz olanların durumlarını gösterir belge(İşsizlik sigortasından yararlanılıyor ise e-devletten  belge.)

           SGK  / Sorgulamalar

4A Hizmet bilgisi

4A Sigortalı Tescil Kaydı Tespiti

4B Hizmet bilgisi

4B Sigortalı Tescil Kaydı Tespiti

4C Hizmet bilgisi

4C Sigortalı Tescil Kaydı Tespiti

 

Ayrıca Kıdem Tazminatı ve  İhbar Tazminatı alındıysa bordro

15- İflas etmiş olanların durumlarını gösterir belge (e-devletten mahkeme ve icra dosyası/dosyaları dökümanları)

 

16- Çalışmayanların (Ev Hanımları ve Emekliler dahil),

 • Ayrıca isteğe bağlı SGK primi ödeniyorsa,
 • E-devlet şifreniz ile;

 

SGK  / Sorgulamalar

4A Hizmet bilgisi

4A Sigortalı Tescil Kaydı Tespiti

4B Hizmet bilgisi

4B Sigortalı Tescil Kaydı Tespiti

4C Hizmet bilgisi

4C Sigortalı Tescil Kaydı Tespiti

 

Not: Sayfanın yazıcıya gönderilmesi durumunda Ad-Soyad bilgisi yeralmamaktadır.

Bu yüzden döküm alınmadan önce   “PRINTSCREEN” Tuşuna basınız sonra Word de yeni bir sayfa açarak

Mousunuzda sağa tıklayarak “PASTE “ basınız. ”Kayıt Bulunamadı” açıklaması olan tüm sayfalar  için

Ad-Soyadı açıklaması bulunmayan sayfalar geçersiz sayılmaktadır

 

                  Aile fertlerinin gelir durumunu gösterir resmi belgeler

17- Resmi veya özel kurumlarda ücretli olarak çalışan aile fertlerinin, çalıştıkları işyerinden alacakları 2017 yılına ait 12 aylık onaylı bordrolar. (Resmi kurumlarda çalışanların Döner sermaye,ek ders ücretleri vb.mutlaka belirtilmiş olmalıdır.)

 

18- 2018 Yılına ait 5 aylık maaş bordro fotokopileri (onaylı)

(Resmi Kurumlarda çalışanların Döner sermaye,ek ders ücretleri vb.mutlaka belirtilmiş olmalıdır.)

 

19- Serbest çalışanların (ikinci iş olarak serbest çalışanlar dahil)

 • 1- 2017 yılına ait Kurumlar veya Gelir Vergisi Beyannamelerinin ve tahakkuk fişlerinin fotokopileri,
 • 2- 2018 yılı Mart-Nisan aylarına ait katma değer vergisi beyannamelerinin ve tahakkuk fişlerinin fotokopileri,
 • 3- 2018 yılı Mart-Nisan aylarına ait muhtasar vergisi beyannamelerinin ve tahakkuk fişlerinin fotokopileri,(Üç aylık veriliyor ise ilgili dönem)
 • 4- İşyerinin kira kontratı veya tapusunun fotokopisi,
 • 5- Kuruluş Gazetesi,Son Genel Kurul Gazetesi

 

20- Emeklilerin başvuru tarihi itibariyle geçmiş 12+5 aylık maaşlarını gösteren  belge.(PTT aracılığı ile alınan emekli maaşları dahil)

E-devletten belge alınabilir.

 

21- Kira geliri var ise beyanname ve tahakkuk fişi fotokopisi,

      (Kira geliriniz 3900 TL’nın üstünde ise )

 

22- Aile fertlerine ait veya şirkete ait araç bilgileri(e-devletten Emniyet Müdürlüğü sayfasından)ayrıca ruhsat fotokopileri

 

23- Ailenin borç veya taksit ödemesi varsa bu durumu gösterir belge.

 

24- Aileye ait Tasarruf ile ilgili banka dökümanı

 

25-  İşletme / Şirket bilgisi.

 

Anne ve baba ( Varsa vasi) tarafından belgelenmesi zorunludur.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı sayfasına e-devlet şifreniz ile giriş yapınız. Aşağıdaki adımları izleyiniz:

Ticari İşletme ve Şirket Sorgulama kısmına gidiniz.

Sahibi/Ortağı/Yetkilisi Olduğum Ticari  İşletme Veya Şirketler’e  tıklayınız.

Sayfanın ekran görüntüsünü  sağ üst köşede bulunan Ad-Soyad     gözükecek şekilde kopyalayarak dosyanıza ekleyiniz.

 

Eksik belgeli başvurular değerlendirilmeye alınmayacaktır.