The Koç School

KOÇ OKULU

Rehberlik

Koç İlkokulu; öğrencilerin sorumluluk alabilen, problem çözme ve eleştirel düşünme becerileri yüksek, farklılıklara saygı gösterebilen, iletişim becerileri kuvvetli, girişimcilik ve liderlik özellikleri geliştirebilen, yaşantısal deneyimlerini pozitif gelişim yönünde kullanabilen bireyler olmalarını hedefler. Çağın getirdiği avantajları kendi gelişimine katkı sağlayabilecek yönde kullanabilen bireyler yetiştirirken, evrensel değerlerin farkında olmaları da önemsenir. Tüm bu çalışmalar yapılırken; rehberlik hizmetlerinin bilimsel ilke ve yöntemlere dayanarak sürdürülen profesyonel bir yardım olduğu ilkesinden hareket edilir. Rehberlik hizmetleri bir süreç olarak değerlendirilir ve okul aile sistemi içinde ele alınır.

Bu hedefler doğrultusunda öğrencilerle bilişsel, sosyal ve duygusal alanlarda;

  • Her öğrenciyi okula adım attığı andan itibaren sosyal, duygusal ve bilişsel anlamda tanıma çalışmaları,
  • Uyum becerilerini geliştirecek oryantasyon çalışmaları,
  • İhtiyaçları doğrultusunda bireysel hedefler belirleyerek, kendi gelişim süreçlerine uygun şekilde destekleyici çalışmalar,
  • Öğrenme süreçlerini değerlendirerek kendi potansiyellerini farkına vararak geliştirmelerini sağlayacak çalışmalar,
  • Öğrencilerin bir üst eğitim basamağında sosyal ve akademik başarılarını sürdürmelerine yardımcı olacak sınıf içi çalışmalar yürütülür.