The Koç School

KOÇ OKULU

Coğrafya

Lise Coğrafya Bölümü; öğrencilerin yerel-küresel ölçekte insan –doğa etkileşimini, doğal ve beşeri olayları,  bütünsel ve çok boyutlu bakış açısı ile analiz ederek değerlendirmelerini, sorunlara karşı duyarlılık geliştirmelerini, çözüm üretebilmelerini,  derste edindikleri bilgi ve becerileri yaşantılarında etkin bir şekilde kullanabilmelerini sağlar.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) öğretim programlarının uygulandığı derslerde kazanım ve becerilerin oluşturulması için konular öğrenci merkezli etkinliklerle, bölüm öğretmenleri tarafından farklılaştırılmış öğretim yöntemleri kullanılarak hazırlanan sunum, etkinlik, çalışma kağıdı, ders notları ile işlenir ve Uluslararası Bakalorya (IB) programı kazanımları ile desteklenir. Yurt içi üniversite sınavları ile yükseköğretime hazırlanan öğrenciler için konu kapsamında konu testleri uygulanır ve soru analizi yapılır.

Öğrencilerin derse özgü becerilerini kullanarak farklı coğrafyaları ve kültürleri tanımaları, coğrafi unsurları gözlemleyerek yaşamla ilişkilendirebilmeleri amacıyla farklı seviyelerde araştırma gezileri düzenlenir, ayrıca ulusal ve uluslararası konferans, seminer ve projelere  katılmaları için akademik destek verilir.

Bölüm derslerinin öğretim programlarına aşağıdaki bağlantılardan ulaşılabilir:

9-10-11-12. sınıf seviyesinde Coğrafya Dersleri

11. sınıf Uluslararası İlişkiler Dersi

Lise Binası 219-B nolu ofiste yer alan Coğrafya Bölümü’ne dahili 6227’den ulaşılabilir.