The Koç School

KOÇ OKULU

Fizik

Çoğu zaman kendimizi pazarda satıcı olarak görürüz. Müşteriler öğrencilerdir ve diğer bütün satıcılar da başka branş öğretmenleridir.  Zorlu rekabet!

Fizik Bölümü’nün amacı; mümkün olduğunca çok müşteriyi standa ürünlerimizi almaya çekmek ve daha da önemlisi müşteri memnuniyeti sağlamaktır.

Bu yüzden başarılı olmak isteniyorsa içeriği muteber kılıp ürünleri ilgi çekecek şekilde paketlemek gerektiğini biliriz.

Bölüm olarak temel amaç, müşterilere fiziğin atomun küçük evreninden sonsuz evrene kadar fiziğin etrafımızda meydana gelen hemen her şeyin bir parçası olduğunu göstermektir.

İdeal fizik dersi ise öğrencilerin öğrendiği, izlediği ve yeni bir uygulama yaptığı derstir. Bir yandan çok sayıda gösterim ve deneysel çalışma yaparken diğer yandan da öğrencilerin problem çözmeleri için yeterli zamana kavuşmalarını sağlarız.  Bunu sağlamak ise gerçek bir zafer!

Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yönetmeliğine göre fizik dersi 9. ve 10. sınıf seviyelerinde haftada 3 saat zorunlu okutulan bir derstir. Derslerde Milli Eğitim Müfredatı’nı izlemekle birlikte öğretim dili İngilizce’dir. Ayrıca eğitim çerçevesinde IB programına devam etmek isteyen öğrenciler için gerekli becerilerle (deney çalışmaları) zenginleştirilir.

11. sınıf öğrencileri IB ya da MEB programını seçer. İleride hedefledikleri kariyer yolu doğrultusunda Fizik dersleri alabilirler.

IB Fizik dersi ileri seviye ya da standart seviye olarak verilir. Her iki seviye dersi de 11 ve 12. Sınıflarda haftada 5 saat işlenir.

Gerek MEB gerekse IB programında fizik öğrencileri 11. ve 12. sınıflarda klasik fizik dersine nazaran daha ileri konular görür ve bunun yanı sıra bazı modern fizik konularını da öğrenirler.

Niteliksel ve niceliksel problemler üzerinde yapılan interaktif çalışmalar ve deneyler aracılığıyla öğrencilerin analitik ve bilimsel düşünme beceri gelişimi hedeflenir.

Fizik Bölümü’nde son gelişmeler:

2015-2016 öğretim yılından itibaren Koç Okulu’nda Lise Fizik dersleri yeni fen binasında işleniyor. Tam donanıma sahip sınıflar ders anlatımı ve laboratuvar çalışmalarının aynı yerde yapılmasını sağlayacak şekilde tasarlandı.

10. sınıflar için ‘Hayatımızda Fizik’ konulu yeni bir seçmeli dersimiz bulunuyor. Bu derste günlük yaşantımızın içindeki fiziği çalışıyoruz. Bu derste ele alınan fizik konuları arasında basınç, suyun kaldırma kuvveti, Newton mekaniği, elektrik, manyetik, dalgalar ve optik yer alıyor. Temel deneysel yöntemler arasında evde yapılabilen simülasyonlar ve basit deneyler bulunuyor. Öğrenciler, ayrıca üniversitelerde görev yapan profesörler ile tanışıp bilimsel proje yaparak ilginç doğa olayları hakkında bilgi sahibi olma şansına kavuşuyor.