The Koç School

KOÇ OKULU

Güzel Sanatlar

Güzel Sanatlar Bölümü, sunduğu ders programları ve etkinlikler aracılığıyla; öğrencilerin sanatsal ifade biçimlerini tanımalarını ve bir iletişim yolu olarak kullanabilmelerini, yaşamın her alanında gerekli olacak yaratıcı dürtülerini harekete geçirmeyi, bireysel ve grup çalışmalarıyla sorumluluk, işbirliği, saygı, dayanışma, yardımlaşma kavramlarını geliştirmeyi, yaratıcı düşünen, deneyen, tasarlayan, oluşturan, sanata ve kültürel değerlere saygılı ve genel kültür sahibi bireyler yetiştirmeyi hedefler.

Görsel Sanatlar

Koç Okulu’nda görsel sanatlar eğitimi ile öğrencilerin eleştirel ve yaratıcı düşünme, kendini sanat yolu ile ifade etme, görsel sanatlarla ilgili teknikleri uygulama ve estetik duyarlılık kazanmaları amaçlanır. Öğrenciler geçmişten günümüze Türk ve dünya sanatçılarının eserlerini inceleyip yorumlayarak evrensel bir sanat anlayışı takip ederler. Öğrencilere deneysel, özgün ve yaratıcı bir biçimde fikirlerini iletebilmeleri için gerekli bilgi birikimi ve becerisi kazandırılır.

Program olarak MEB Görsel Sanatlar Müfredatı öğrencilerin ilgi alanları doğrultusunda çeşitli sınıf içi etkinliklerle zenginleştirilerek öğrencilere sunulur. Öğrenciler görsel sanatlar alanındaki vizyonlarını plastik sanatlar, fotoğraf, seramik ve sanat tarihi branşlarıyla geliştirir ve estetik bakış açısı kazanırlar.

Görsel Sanatlar bölümüne, E Blok 2. kattan veya dahili 6614’ten ulaşabilirsiniz.

Müzik

Koç Okulu Lise Müzik Dersi Programı, öğrencilerin ulusal ve uluslararası farklı müzik kültürlerini ve eserlerini tanıyan, bu kültürlere ait repertuar birikimine sahip, müzik türlerini ayırt edebilen ve dinlediği eserlerin müzik terminolojisini doğru kullanarak analizini yapabilen bireyler yetiştirmeyi hedefler.

Müzik dersi programı olarak MEB müfredatı uygulanır ve müfredattaki konular çeşitli etkinliklerle zenginleştirilir.

Müzik derslerinde ayrıca öğrencilere enstrüman, ses eğitimi ve dijital müzik eğitimi de verilir. Öğrenciler ilgi ve yetenekleri doğrultusunda klasik gitar, keman, çello, nefesli çalgılar, ses eğitimi ve dijital müzik branşlarından birine yönlendirilerek bu alanda kendilerini geliştirmeleri sağlanır. Bu alanlarda eğitim alan öğrencilere gelişim ve istekleri doğrultusunda okulda çeşitli sanat etkinliklerinde performans göstermeleri imkanı verilir. Bu bağlamda öğrencilerin estetik algılarının yükseltilmesi, grupla çalışma yöntemlerini uygulayarak bireyin bireyle ve toplumla olan iletişiminin doğru ve etkili yapılabilmesine destek olunur.

Müzik bölümüne, E Blok 3. kattan veya dahili 6511/6519’dan ulaşabilirsiniz.

IB Müzik

IB müzik dersi programı; uluslararası olarak kabul edilen bir müfredat ile müzik dersi seçmiş öğrencilerin çalışmalarına devam etmelerini sağlar. Bu derste öğrenciler, müzik tarihi ve teori çalışmalarıyla dünya müziğini anlama, farklı kültürlerin müziklerini tanıma ve yorumlama imkanı bulurken ayrıca solo yada grup performansı seçerek 2. yılın sonuna bir dinleti hazırlarlar.

Öğrencilerin aşina oldukları yada aşina olmadıkları müzik kültürlerine merak duymalarına, bu kültürlerin aralarındaki ilişkileri benzerlik ve farklılıklar açısından incelemeye teşvik eder. Dinlediği eserlerde ses, ritim ve müzikal yapı arasındaki ilişkileri duyarak, müzik terminolojisini doğru kullanarak analiz yapabilen bireyler yetiştirmeyi hedefler.

IB müzik dersi müfredatına bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

IB Görsel Sanatlar

Koç Okulu Lise Görsel Sanatlar Bölümü, öğrencilerin ilgisini arttırıp motivasyon sağlamayı hedefleyen ve onları yeteneklerini geliştirmeye teşvik eden faal bir bölümdür.  11. ve 12. sınıf IB Görsel Sanatlar Programı kapsamında öğrenciler biçem ve tema çerçevesinde ilgi alanlarını yansıtan fikir, tema ve sanatsal proje geliştirme çalışmalarında bulunurlar.  Farklı ortamlarla çalışmaya teşvik edilen öğrenciler ilgili araştırma sürecini izleyerek gerek materyal gerekse kavram üzerinden sanatsal süreç içerisine dahil olurlar. Bölümümüz bağımsız öğrenme, sanatsal düşünme, uygulama ve duyarlılık, kişisel ve kültürel deneyimler karşısında görsel ve yaratıcı süreçlerde özgüven ve yerel, ulusal ve uluslararası sanatçılar hakkında bilgi birikimi gibi unsurları güçlendirmeyi hedefler. Her yıl çok sayıda öğrenci Birleşik Krallık, Birleşik Devletler ve diğer ülkelerde bulunan prestijli sanat okulları ve fakültelerinde sanat eğitimi almaya hak kazanmaktadır.

IB Film Diploma Programı

IB Film Diploma Programı güçlü bir iletişim ortamı ve bir sanat formu oluşturmak ,film yapımında egzersizleri sözlüsü, analizi sayesinde , film çekimi metinlerinde usta hale gelerek, öğrencilerin becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Diploma Programı film dersi, filmi geçmişini, teori ve sosyo-ekonomik arka planını araştırır. Bunun yanısıra, kültürel ve tarihsel perspektiflerin zenginliğini takdir ederk, öğrencilerin eleştirel becerilerini geliştirir. Öğrenciler filmde yaratıcı kendilerini ifade etmek için gerekli mesleki ve teknik becerilerini geliştirmek için teşvik edilir.

Film dersi öğrencilere fikirleri araştırma ve formüle etmeyi; kendine ve başkalarına ve çevrelerindeki dünya hakkında, farklı gelenekler, teknikler hakkında merak uyandırmayı, saglamaktadır.

IB film dersi müfredatına aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

http://www.ibo.org
http://ibpublishing.ibo.org/xwiki/bin/view/Handbook2014/B6d+Film

Sanat Tarihi

Sanat Tarihi dersi, resim, heykel, mimari, küçük el sanatlarında Paleolitik Çağ’dan bugüne kadar üretilen sanat eserlerini öğrencilere geçmiş, günümüz, gelecek ile bağlantı kurarak tanıtmayı ve kavratmayı amaçlar.

Sanat tarihi programı olarak MEB müfredatı uygulanır ve müfredattaki konular çeşitli etkinlikler, resim ve belgesellerle, zenginleştirilir. Lise sanat tarihi müfredatına bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.