The Koç School

KOÇ OKULU

Performans Sanatları

Performans Sanatları Bölümü, sunduğu ders programları ve etkinlikler aracılığıyla; öğrencilerin sanatsal ifade biçimlerini tanımalarını ve bir iletişim yolu olarak kullanabilmelerini, yaşamın her alanında gerekli olacak yaratıcı dürtülerini harekete geçirmeyi, bireysel ve grup çalışmalarıyla sorumluluk, işbirliği, saygı, dayanışma, yardımlaşma kavramlarını geliştirmeyi, yaratıcı düşünen, deneyen, tasarlayan, oluşturan, sanata ve kültürel değerlere saygılı ve genel kültür sahibi bireyler yetiştirmeyi hedefler.

Müzik

Koç Okulu Lise Müzik Dersi Programı, öğrencilerin ulusal ve uluslararası farklı müzik kültürlerini ve eserlerini tanıyan, bu kültürlere ait repertuar birikimine sahip, müzik türlerini ayırt edebilen ve dinlediği eserlerin müzik terminolojisini doğru kullanarak analizini yapabilen bireyler yetiştirmeyi hedefler.

Müzik dersi programı olarak MEB müfredatı uygulanır ve müfredattaki konular çeşitli etkinliklerle zenginleştirilir.

Müzik derslerinde ayrıca öğrencilere enstrüman, ses eğitimi ve dijital müzik eğitimi de verilir. Öğrenciler ilgi ve yetenekleri doğrultusunda klasik gitar, keman, çello, nefesli çalgılar, ses eğitimi ve dijital müzik branşlarından birine yönlendirilerek bu alanda kendilerini geliştirmeleri sağlanır. Bu alanlarda eğitim alan öğrencilere gelişim ve istekleri doğrultusunda okulda çeşitli sanat etkinliklerinde performans göstermeleri imkanı verilir. Bu bağlamda öğrencilerin estetik algılarının yükseltilmesi, grupla çalışma yöntemlerini uygulayarak bireyin bireyle ve toplumla olan iletişiminin doğru ve etkili yapılabilmesine destek olunur.

Müzik dersi MEB müfredat programına bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Müzik bölümüne, E Blok 3. kattan veya dahili 6511/6519’dan ulaşabilirsiniz.

Drama

Koç Okulu Lise Drama Ders Programı, öğrencilerin eleştirel becerisine, soyut ve teorik kavramların somutlaştırılmasına, yaratıcılığın zenginleşmesine, iletişim becerilerinin gelişimine, etkileşim girmesine, beden dili kullanımına, sözlü ve sözsüz anlatım becerilerinin gelişimine katkı sağlar.

Drama dersi ile öğrencinin kendini başkalarının yerine koyarak çok yönlü gelişmesi, yine öğrencinin eğitim ve öğretimde aktif rol alması, kendini ifade edebilmesi, araştırma istek ve arzusunun artması, yaratıcı olması, yaşamı çok yönlü algılamasını sağlanır. İletişim ve dil yeteneklerini, problem çözme yeteneklerini, üretkenliği, kendi kendine kavrama ve sosyal olayları takip edebilme yetisini geliştirir; grup planlaması, dinleme alışkanlığı ve empati yeteneği kazandırır. Konularını “yaparak ve yaşayarak öğrenme” kavramını temel alarak ders içi uygulamaları ile zenginleştirir.

Drama dersi MEB müfredat programına bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

IB Müzik

IB müzik dersi programı; uluslararası olarak kabul edilen bir müfredat ile müzik dersi seçmiş öğrencilerin çalışmalarına devam etmelerini sağlar. Bu derste öğrenciler, müzik tarihi ve teori çalışmalarıyla dünya müziğini anlama, farklı kültürlerin müziklerini tanıma ve yorumlama imkanı bulurken ayrıca solo yada grup performansı seçerek 2. yılın sonuna bir dinleti hazırlarlar.

Öğrencilerin aşina oldukları yada aşina olmadıkları müzik kültürlerine merak duymalarına, bu kültürlerin aralarındaki ilişkileri benzerlik ve farklılıklar açısından incelemeye teşvik eder. Dinlediği eserlerde ses, ritim ve müzikal yapı arasındaki ilişkileri duyarak, müzik terminolojisini doğru kullanarak analiz yapabilen bireyler yetiştirmeyi hedefler.

IB müzik dersi müfredatına bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.