The Koç School

KOÇ OKULU

İngilizce

Koç Okulu Lise İngilizce Bölümü’nde farklı uluslardan 17 öğretmen görev yapar. Bölümde Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri, Arjantin ve Türkiye gibi ülkelerden öğretmenler bulunur. Öğretmen kadrosu çoğunlukla 9-12. sınıflar arası tüm seviyelere girmenin yanı sıra yaklaşık 4 grup okutur. Bölümde ayrıca İngilizce Drama Programı uygulanır. Halihazırda 10. sınıf dersi olan İngilizce drama dersini, 11. sınıfta da devam ettirmeyi ve ileride Medya ve Sinema programıyla desteklemek hedeflenir. Öğretim kadrosunun bir bölümü aynı zamanda Seviye Liderleri olarak görev yapar ve bu görevin bir parçası olarak müfredat planlama, değerlendirme ve toplantı başkanlıkları sorumlulukları gözetilerek daha az ders saati yükümlülükleri bulunur. Öğretmenler, haftada ortalama 22 saat derse girer. Öğrenciler, farklı seviyelerde karma beceri sınıfları içerisinde farklı öğrenme stilleri gözetilerek eğitim alır. Bölümde tüm öğrencilere ulaşmak amacıyla farklılaştırılmış öğretim sağlayan geniş bir kaynak havuzundan yararlanılır.

9. sınıf öğrencileri Cambridge I.G.C.S.E İngilizce Dil eğitim programını (0500) takip eder ve yıl sonuna doğru bu sınava girer. Sonuçların mevcut ortalaması %73 A*-C olmakla birlikte hedef önümüzdeki iki yıl içerisinde bunu %80 seviyesine yükseltmektir. Gerek sağlam bir İngilizce temeli veren bir program olması, gerekse IB’nin akademik temposuna öğrencileri iyi bir biçimde hazırlaması nedeniyle bölüm zorunlu olmamakla birlikte mümkün olduğunca çok sayıda öğrenciyi bu sınava girmeye teşvik eder. Ayrıca bu sınav öğrencilerin dünya çapında uygulanan diğer eğitim programları karşısında nasıl bir başarı grafiğine sahip olduklarını göstermesi açısından bize fikir verir.

10. sınıf öğrencileri okul bünyesinde bölüm tarafından hazırlanmış olan ve öğrencilerin edebi metinler ve dilbilgisi analiz çalışmalarıyla desteklenerek konuşma, dinleme, okuma ve yazma becerileri üzerinden değerlendirildiği Koç Lisesi Eğitim Programı’nı tamamlar. Değerlendirmeler; ortak yazılı sınavlar, quizler, sözlü sunumlar, makale yazma ve yaratıcı çalışmalar üzerinden yapılır. IGCSE ile IB müfredatı arasında bir köprü görevi gören bu eğitim programı, IB kapsamında uygulanan değerlendirme yöntemlerine aşinalık kazandırır. Mevcut program kapsamında öğrenciler aşağıdaki metinlere çalışırlar: ‘Catcher in the Rye’ romanı, kısa öykü ve şiir seçkileri antolojisi, bir drama metni (öğretmen tarafından seçilir) ve Dil ve Hakimiyet, Görsel Medya, Basın ve Sinema analizinden meydana gelen bir Medya ünitesi.

Öğrencilerin çeşitli tercihler arasından seçtiği 10. sınıf seçmeli drama dersi, tiyatro biçem ve teknikleri kapsamında İngilizce kullanımına ağırlık verilen bir derstir. Bu dersin işlenişinde iki temel amaç gözetilir. Bir yandan hareket, mekânsal farkındalık, mimik, konuşma, doğaçlama ve senaryo oynama gibi drama becerilerini geliştirmek, bir yandan da bireysel ve grup çalışmaları yoluyla disiplin, sanatsal ve eleştirel farkındalık, koordinasyon, işbirliği, özgüven ve yaratıcı imgelem gibi kişisel becerileri kazandırmak amaçlanır. Bütün bunlar yaratıcı ve uygulamalı bir öğrenme ortamı içinde İngilizce dil becerilerine ağırlık verilerek gerçekleştirilir (2016 – 2017 akademik yılda uygulanmıyor).

11. ve 12. sınıflar IB ya da MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) müfredatını izler.

11. ve 12. sınıf IB kapsamında İngilizce A IB Diploma programı tamamlanır.

Dil ve Edebiyat: 12. sınıflar, Mayıs ayında final sınavlarına girer. IB öğrencileri standart ve ileri seviye olmak üzere iki gruba ayrılır. Sayılar her sene farklılık göstermekle birlikte öğrencilerin yaklaşık yarısı IB programını tercih eder. Gerek ileri seviye gerekse standart seviyede her zaman dünya ortalamasının üzerinde olan IB programı sonuçları bölüm için gurur kaynağı olmakta ve her sene çok sayıda öğrenci 7 olan tam puana hak kazanır. Öğretmenlere aynı anda hem tutarlılık hem de otonomi sağlamayı başaran eğitim programı kapsamında aşağıdaki metinler okutulur: 1984, Persepolis, (Üçüncü Bölüm), A Streetcar named Desire ve Carol Ann Duffy şiirleri (Dördüncü Bölüm). Bunların dışında kalan eserler öğretmenlerin tercihine bırakılır. Edebiyat bileşenlerinin yanı sıra dilbilgisi bileşeni kapsamında, hem dil ve kültür hem de dil ve kitle iletişim ilişkilerini gözeterek eğitim verilir. Bölümde her iki bileşen konusunda da öğretmenler zengin kaynaklarla desteklenir. 11. sınıf MEB programında daha az olan ders saatlerine uyumlaştırılmış olarak yine IB program içeriği uygulanır. İşlenen metinler ve kazandırılan beceriler IB programı ile aynıdır.

12. sınıf MEB programı kapsamında bölüm tarafından belirlenen ve değerlendirilen eğitim programı uygulanır. Seviye öğrencilerinin ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda şekillenen eğitim programında okuma, yazma ve sözlü değerlendirmeler uygulanır. Eğitim programı farklı öğrencilerin farklı ihtiyaçları gözetilerek son şeklini almış olmakla birlikte öğretim yaklaşımında kapsamlı ve derinlemesine öğrenme hedefi esas alınır. Öğrenciler 12. sınıfın ihtiyaçları ile uyumlaştırılmış beceri ağırlıklı etkinlikleri tamamlamakla yükümlüdür. Aynı zamanda dil ve edebiyat ağırlıklı çeşitli metinler üzerine derinlemesine analiz çalışmalarını tamamlar. Bu sene için seçilen romanımız olan Into the Wild film analizi ile birlikte işlenirken film yapımcılarının istenen etkiyi vermek üzere kullandıkları teknikler de öğretilir. Değerlendirme; yazılı sınavlar, sözlü çalışmalar, yaratıcı çalışmalar (kısa film çekimi gibi) ve quizler üzerinden yapılır.

Bölüm Amaç ve Hedefleri:

İngilizce Bölümü’nün temel amacı öğrencilerin tüm beceri alanlarında İngilizce seviyelerini arttırmaktır. Bu beceriler okuma, yazma, konuşma ve dinlemeyi kapsar. Ayrıca lise eğitiminden sonra devam edecekleri yükseköğretimde kullanacakları İngilizce seviyesi için kendilerine sağlam bir zemin kazandırmak amaçlanır. Bunun için çeşitli öğretim yöntem ve stilinden yararlanarak yabancı dil olarak İngilizce öğrenen öğrencilere beceri odaklı eğitim programını uygulanır.

Pozitif, saygılı ve teşvik edici bir öğrenme ortamında akademik disiplini olan bir çalışma sistemi sunmayı hedeflenir. Tecrübeli ve motivasyonu yüksek öğretim kadrosu öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarının farklılık gösterdiğinin bilincindedir. Çalışmalarda ortak bir plan izlenmekle birlikte okulun Otonomi ve Hesap Verebilirlik ilkeleri doğrultusunda öğretmenler derslerin işlenişinde yaratıcı özgürlüğe sahiptir. Bölüm, gücünü öğrencinin dil kullanımında özgüvenini geliştirmeye yarayan esneklik ve farklılaştırılmış öğretim uygulamalarından alır. Eğitim programının uygulanmasında etkili bir risk muhasebesi yapılmış olarak daima sınıf içinde öğrenmenin kalitesini azami seviyede tutmak amaç edinilir.

Uluslararası öğretim kadrosunun sahip olduğu engin öğretim tecrübesi sayesinde öğrenciler için uygulanan yoğun ve güçlü eğitim programı, dünyanın her yerinde uygulanan programlardan etkiler taşıyan zengin bir içeriğe sahiptir. Öğretmenler mizah yönü, yakınlık ve destekleri ile daima öğrencilerin yanındadır. Bizi bir araya getiren edebiyat aşkını sınıf içinde ve dışında öğrencilere aşılamak hedeflenir.