The Koç School

KOÇ OKULU

İngilizce

Koç Okulu Lise İngilizce Bölümü’nde farklı uluslardan 17 öğretmen görev yapar. Bölümde Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri, Arjantin ve Türkiye gibi ülkelerden öğretmenler bulunur. Öğretmen kadrosu çoğunlukla 9-12. sınıflar arası tüm seviyelere girmenin yanı sıra yaklaşık 4 grup okutur. Bölümde ayrıca İngilizce Drama Programı uygulanır.

9. sınıf öğrencileri Cambridge I.G.C.S.E İngilizce Dil eğitim programını (0500) takip eder ve yıl sonuna doğru bu sınava girer. Sonuçların mevcut ortalaması %73 A*-C olmakla birlikte hedef önümüzdeki iki yıl içerisinde bunu %80 seviyesine yükseltmektir. Gerek sağlam bir İngilizce temeli veren bir program olması, gerekse IB’nin akademik temposuna öğrencileri iyi bir biçimde hazırlaması nedeniyle bölüm zorunlu olmamakla birlikte mümkün olduğunca çok sayıda öğrenciyi bu sınava girmeye teşvik eder. Ayrıca bu sınav öğrencilerin dünya çapında uygulanan diğer eğitim programları karşısında nasıl bir başarı grafiğine sahip olduklarını göstermesi açısından bize fikir verir.

10. sınıf öğrencileri okul bünyesinde bölüm tarafından hazırlanmış olan ve öğrencilerin edebi metinler ve dilbilgisi analiz çalışmalarıyla desteklenerek konuşma, dinleme, okuma ve yazma becerileri üzerinden değerlendirildiği Koç Lisesi Eğitim Programı’nı tamamlar. Değerlendirmeler; ortak yazılı sınavlar, quizler, sözlü sunumlar, makale yazma ve yaratıcı çalışmalar üzerinden yapılır. IGCSE ile IB müfredatı arasında bir köprü görevi gören bu eğitim programı, IB kapsamında uygulanan değerlendirme yöntemlerine aşinalık kazandırır. Mevcut program kapsamında öğrenciler farklı metinlerle çalışırlar: ‘Catcher in the Rye,’ ‘The Tempest’, kısa öykü ve şiir seçkileri ve Dil ve Hakimiyet, Görsel Medya, Basın ve Sinema analizinden meydana gelen bir Medya ünitesi.

11. ve 12. sınıflar IB ya da MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) müfredatını izler.

11. ve 12. sınıf IB kapsamında İngilizce A IB Diploma programı tamamlanır.

Dil ve Edebiyat: 12. sınıflar, Mayıs ayında final sınavlarına girer. IB öğrencileri standart ve ileri seviye olmak üzere iki gruba ayrılır. Sayılar her sene farklılık göstermekle birlikte öğrencilerin yaklaşık yarısı IB programını tercih eder. Gerek ileri seviye gerekse standart seviyede her zaman dünya ortalamasının üzerinde olan IB programı sonuçları bölüm için gurur kaynağı olmakta ve her sene çok sayıda öğrenci 7 olan tam puana hak kazanır. Öğretmenlere aynı anda hem tutarlılık hem de otonomi sağlamayı başaran eğitim programı kapsamında, farklı metinler işlenir: 1984, L’etranger, Macbeth (Üçüncü Bölüm), The Crucible ve Carol Ann Duffy şiirleri (Dördüncü Bölüm). Bunların dışında kalan eserler öğretmenlerin tercihine bırakılır. Edebiyat bileşenlerinin yanı sıra dilbilgisi kapsamında, hem dil ve kültür hem de dil ve kitle iletişim ilişkilerini gözeterek eğitim verilir. Bölümde her iki bileşen konusunda da öğretmenler zengin kaynaklarla desteklenir. 11. sınıf MEB programında IB final sınavları ve tez çalışması olmadığından, uyumlaştırılmış bir IB program içeriği uygulanır. İşlenen metinler ve kazandırılan beceriler IB programı ile aynıdır.

12. sınıf MEB programı kapsamında bölüm tarafından belirlenen ve değerlendirilen eğitim programı uygulanır. Seviye öğrencilerinin ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda şekillenen eğitim programında okuma, yazma ve sözlü değerlendirmeler uygulanır. Eğitim programı farklı öğrencilerin farklı ihtiyaçları gözetilerek son şeklini almış olmakla birlikte öğretim yaklaşımında kapsamlı ve derinlemesine öğrenme hedefi esas alınır. Öğrenciler 12. sınıfın ihtiyaçları ile uyumlaştırılmış beceri ağırlıklı etkinlikleri tamamlamakla yükümlüdür. Aynı zamanda dil ve edebiyat ağırlıklı çeşitli metinler üzerine derinlemesine analiz çalışmalarını tamamlar. Bu sene için seçilen Into the Wild film analizi ile birlikte işlenirken film yapımcılarının istenen etkiyi vermek üzere kullandıkları teknikler de öğretilir. Değerlendirme; yazılı sınavlar, sözlü çalışmalar, yaratıcı çalışmalar (kısa film çekimi gibi) ve quizler üzerinden yapılır.

Bölüm Amaç ve Hedefleri:

İngilizce Bölümü’nün temel amacı öğrencilerin tüm beceri alanlarında İngilizce seviyelerini arttırmaktır. Bu beceriler okuma, yazma, konuşma ve dinlemeyi kapsar. Ayrıca lise eğitiminden sonra devam edecekleri yükseköğretimde kullanacakları İngilizce seviyesi için kendilerine sağlam bir zemin kazandırmak amaçlanır. Bunun için çeşitli öğretim yöntem ve stilinden yararlanarak yabancı dil olarak İngilizce öğrenen öğrencilere beceri odaklı eğitim programını uygulanır.

Pozitif, saygılı ve teşvik edici bir öğrenme ortamında akademik disiplini olan bir çalışma sistemi sunmayı hedeflenir. Tecrübeli ve motivasyonu yüksek öğretim kadrosu öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarının farklılık gösterdiğinin bilincindedir. Çalışmalarda ortak bir plan izlenmekle birlikte okulun Otonomi ve Hesap Verebilirlik ilkeleri doğrultusunda öğretmenler derslerin işlenişinde yaratıcı özgürlüğe sahiptir. Bölüm, gücünü öğrencinin dil kullanımında özgüvenini geliştirmeye yarayan esneklik ve farklılaştırılmış öğretim uygulamalarından alır. Eğitim programının uygulanmasında etkili bir risk muhasebesi yapılmış olarak daima sınıf içinde öğrenmenin kalitesini azami seviyede tutmak amaç edinilir.

Uluslararası öğretim kadrosunun sahip olduğu engin öğretim tecrübesi sayesinde öğrenciler için uygulanan yoğun ve güçlü eğitim programı, dünyanın her yerinde uygulanan programlardan etkiler taşıyan zengin bir içeriğe sahiptir. Öğretmenler mizah yönü, yakınlık ve destekleri ile daima öğrencilerin yanındadır. Bizi bir araya getiren edebiyat aşkını sınıf içinde ve dışında öğrencilere aşılamak hedeflenir.