The Koç School

KOÇ OKULU

İşletme & Ekonomi

Lise İşletme & Ekonomi Bölümü, 11. ve 12. sınıf İşletme ve Ekonomi derslerinde standart ve ileri seviye IB Eğitim Programını uygular. Her iki dersin de amacı, öğrencilere ders için gerekli becerileri kazandırmakla kalmayıp aynı zamanda onları akademik yaşantılarında yararlanacakları teknikler ile donanımlı olarak yetiştirmektir. Disiplinler arası uygulamaları gerektiren derslerde “Bilgi Kuramı” dersinin felsefesiyle birbirini tamamlar.

Lise İşletme ve Ekonomi dersleri, öğrencilerin öğrenme sürecini destekleyecek şekilde işbirliği içerisinde uygulanır ve kuramın dinamik ve uluslararası bir ortam içerisinde günlük hayat ile bağlantısı çerçevesinde işlenir.  Bu sayede öğrenciler, kuramları ticaret dünyasında gözlemleyerek kuramsal geçerliliği eleştirel bir gözle değerlendirme fırsatını elde eder.

Bölüm, uluslararası eğitim deneyimi bulunan ve dört farklı kıtanın tecrübe ve bilgi birikimini sunabilen güçlü bir öğretim kadrosuna sahiptir.

F Blok 110 no’lu ofiste bulunan Lise İşletme ve Ekonomi Bölümü’ne 6636 no’lu dahili hattan ya da ChristopjerJ2@kocschool.k12.tr adresinden ulaşılabilir.

Her iki derse ait IB müfredatına buradan ulaşabilirsiniz.