The Koç School

KOÇ OKULU

Matematik

Lise Matematik Bölümü, öğrencilerin ulusal veya uluslararası bir ortamda, analitik düşünce gerektiren çeşitli branşlarda yapacakları lisans çalışmaları için kendilerine gerekli matematik altyapısını hazırlamayı amaç edinir ve öğrencileri aşağıdaki konularda teşvik eder:

  • Keşif ve deney yardımıyla kendi bilgilerini inşa etme
  • Problem çözmede prosedür ve hesaplamalardan daha çok sürece odaklanma
  • Cebirsel, görsel ve sembolik bakış açılarından yola çıkarak kavramları ve konular arasındaki ilişkileri anlamayı başarma
  • Bir problemde karşılaşılabilecek farklı koşullarla baş edebilmek için esnek düşünebilme
  • Matematiksel yeteneklerini geliştirme

 

Lise Hazırlık sınıflarında İngilizce matematik terminolojisi öğretilir,  9 ve 10. sınıf düzeylerinde MEB matematik programı uygulanır. Öğrenciler 11. sınıfta MEB (İleri Matematik) ve IB programı (Standard veya Yüksek Seviye Matematik) arasında seçimlerini yaparak matematik eğitimlerine devam ederler.

Müfredatlardaki konular, teknoloji ve çeşitli sınıf içi etkinliklerle zenginleştirilerek öğrencilere sunulur. Milli Eğitim Bakanlığı müfredatında üniversiteye giriş sınavlarına yönelik test sorularının çözümlerine de yer verilir.

TI-84 Plus ve TI-NSpire CX grafik gösteren hesap makineleri 9. sınıftan itibaren öğrencilerin yeni kavramları anlamada ve varsayımlarını test etmede kullandıkları önemli bir kaynak olarak sunulur.

Matematik bölümü ofisleri Lise binasında 210A ve 310A numaralı odalar olup, 6498 ve 6499 dahili telefon numaralarından ulaşılabilir.

Detaylı bilgi için Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına buradan, IB (standart ve yüksek seviye) müfredatına buradan ulaşabilirsiniz.