The Koç School

KOÇ OKULU

Modern Yabancı Diller

Modern Yabancı Diller Bölümü’nde dil öğretimi dinamik ve uluslararası bir ortamda gerçekleştirilir. Konuşma, dinleme, okuma ve yazma unsurlarından (dört beceri modeli) oluşan temel dil becerilerine ağırlık vererek çeşitli etkinliklerle desteklenmiş eğitim programında bu zengin ve ilham verici dilleri kültürleri bağlamında öğretmek hedeflenir. Öğretmenler, öğrencilere konuşma konusunda özgüven kazandırmaya büyük önem verir. Dil öğretiminde tekrarlı dilbilgisi ve tercüme yöntemlerinin yegâne öğrenme yolu olarak değerlendirildiği günler geride kaldı; bölümde, çalışma odaklı modern bir yaklaşım çerçevesinde iletişim ve pratik ağırlıklı eğitim verilir. Çalışma odaklı eğitimde önemli bir bilgi boşluğunu gidermek hedeflenir. Öğrenciler etkili iletişim kurmak için bilgi paylaşırlar ya da dilbilgisi kurallarını yeniden kullanmadan önce kendileri araştırma ihtiyacı hisseder.

Öğrencilere; sadece bu dillerin konuşulduğu ülkelerin gelenekleri değil aynı zamanda Latin, Fransız ve Germen kültürlerinin çeşitliliği ve geniş yelpazesi ile ilgili deneyim kazandıracak olanaklar sunmanın önemine inanırız. Bu çerçevede öğrenciler dili içinde yer aldığı gelenek, kültür, folklör, mutfak ve müziği de görecek şekilde tanıma fırsatı bulur. Böylece farklı öğrenme stillerine sahip öğrenciler için seviyelerine uygun olup aynı zamanda gelişimlerine olanak veren öğrenme hedefleri doğrultusunda zevkli bir eğitim-öğretim ortamı sunulur. Başarılı bir dersin altında yatan önemli bir unsur, derse öğrencinin ilgisini çekmektir. Aktif öğrenme, bağımsız düşünme, işbirliği ve eşgüdümü destekleyen etkinliklere ağırlık verirken hedef dil ve farklılaştırılmış uygulamaları da göz önünde tutulur.

IB öğrencilere münazara becerileri kazandırırken bir yandan da farklı kültürlerin inanış ve değerlerini tanıma ve empati kurma yönünden onları desteklenir.

Misyon, öğrencilere interaktif öğrenme ortamında etkili dil edinim olanağı sunmaktır.

Modern Yabancı Diller Bölümü Lise B Blok’ta olup dahili numarası 6726’dır.