The Koç School

KOÇ OKULU

Yurtdışı Üniversite Danışmanlığı

YURTDIŞI ÜNİVERSİTE DANIŞMANLIĞI

Koç Okulu Lise Yurtdışı Üniversite Danışmanlık Ofisinin amacı, Türkiye dışında lisans öğrenimi görmek isteyen öğrencilere bu olanağı tanıtmak, kararını bu yönde vermiş öğrencilere ise üniversite tercihlerinde yardımcı olmaktır. Bölüm, öğrencilere ABD, Birleşik Krallık, Kanada ve Avrupa başta olmak üzere dünyanın her yerinde yükseköğrenim seçenekleri konusunda yol gösterir.

Yurtdışı eğitim kararının her öğrenci için doğru karar olmayabileceğini göz önünde bulunduran bölüm, farklı lisans programı seçenekleri konusunda  öğrenci ve velilere bilgi vermeyi hedefler.

Lisans eğitimi için doğru üniversite seçimi, öğrencilerin hayatlarında vereceği en önemli kararlardan biridir. Bölüm, Yurtiçi Üniversite Danışmanı ve Rehberlik Bölümü ile birlikte çalışarak üniversite eğitimi konusunda öğrencilerin yurt içi veya yurt dışını tercih etmelerinde yardımcı olurken yurt dışı üniversitelere ilişkin maliyet, seçim kriterleri ve hazırlık süreci konusunda bilgilendirmelerde bulunur.

Yurt dışı üniversitelere başvurmaya karar veren öğrenciler için akademik birikimleri, yaşam ve öğrenme stilleri açısından hem öğrenim görecekleri bölüm hem de bütçe yönünden kendilerine uygun tercihler konusunda yol gösteren YÜDO’da bu süreç Lise Hazırlık sınıfından itibaren başlar. Öğrenciler ayrıca yaz okulu tercihleri konusunda da bölümden destek alabilirler.

UCAS (University and Colleges Admissions Services) DANIŞMANLIĞI

UCAS Ofisi, İngiltere ve diğer AB üyesi ülkelerinde öğrenim görmek isteyen lise öğrencilerini desteklemeyi amaçlar. 12. sınıf öğrencileri, üniversite seçiminden, niyet mektubu yazımına kadar üniversitelere kabul sürecinin her aşamasında bu bölümden danışmanlık hizmeti alırlar. Üniversitelere kabul ofisleri ile bağlantıları sürdürmek ve güçlü adaylarımız için seyahat programı oluşturmak amacıyla her yıl İngiltere ve Avrupa Birliği’nde yer alan üniversitelerden temsilciler ile UCAS bölümü, karşılıklı ziyaretlerde bulunurlar.

UCAS ofisine E Blok 113 no veya dahili 6154’ten ulaşabilirsiniz.

PROGRAM

Üniversite tercih süreci süreklilik gösteren ve işbirliği ile devam eden bir süreçtir. Okul listesi son şeklini almadan önce öğrencilerin çeşitli toplantı, görüşme ve tartışmalara katılmaları ve araştırma yapmaları gerekir. Bu süre zarfında Yurtdışı Üniversite Danışmanlık Ofisi öğrencileri ve velileri her aşamada destekler. Bu süreci daha da açık bir biçimde anlatmak için gerekli adımları ve aşamaları gösteren bir program tablosu hazırlar, öğrenci ve velilerle bu programları paylaşır.

YÜDO’ya B Blok 1. kattaki ofisten veya dahili 6690 ‘dan ulaşabilirsiniz.