The Koç School

KOÇ OKULU

Tarih

Lise Tarih Bölümü’nün hedefi; bilgiye nasıl ulaşabileceğini bilen, farklı bilgileri birbirine bağlayabilen ve kullanabilen, bu bilgilerden toplumun geçmişini, bugününü ve yarınını açıklamakta yararlanabilen öğrenciler yetiştirmektir. Aynı zamanda tarihsel empati kurma, olaylara farklı perspektiflerden bakmayı öğrenme, farklı kültürleri tanıma ve onlarla yakınlık kurma becerilerinin yanında mekan ve zamanı algılama ve yorumlama, insan hakları değerlerini benimseme, eleştirel düşünme ve araştırma yapma gibi temel becerileri kazanmış öğrenciler yetiştirmek de amaçlar arasındadır.

MEB ve IB müfredatlardaki konular, teknoloji ve çeşitli sınıf içi etkinliklerle zenginleştirilerek öğrenci merkezli eğitim anlayışı çerçevesinde ele alınır. Müfredat konuları tek bir ders kitabına bağlı kalmadan bölüm öğretmenleri tarafından hazırlanmış etkinlik ve okuma parçaları ile zenginleştirilmiş ders notları kullanılarak işlenir.

MEB müfredatında üniversiteye giriş sınavlarına yönelik test sorularının çözümlerine de yer verilir.

-9.-10. ve 11. sınıf MEB Tarih ders müfredatına buradan ulaşılabilir.

-12. Sınıf TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ders müfredatına buradan ulaşılabilir.

-12. Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi ders müfredatına buradan ulaşılabilir.

-IB 20.yy’da Türkiye Dersi müfredatına ve diğer detaylara buradan ulaşılabilir.