The Koç School

KOÇ OKULU

Türkçe-Edebiyat

Okulumuzun Türkçe – Edebiyat Bölümü; 21. yüzyıl insanından beklenen temel becerilerden hareketle bilgi okuryazarlığını, yaratıcı düşünmeyi, problem çözme ve iletişim becerilerini, insani ve entelektüel duyarlılığı, evrensel bakış açısını odağına alarak metin merkezli bir eğitim anlayışı benimsemiştir. Hem MEB Türk Dili ve Edebiyatı müfredatı hem de IB Türkçe Edebiyat dersinin gereklilikleri en yüksek standartta uygulanır. 

Temel Öğrenci Kazanımları:  

 • Eleştirel ve bağımsız düşünen okur olmak
 • Okuduğunu, dinlediğini, izlediğini analiz etme, yorumlama ve bunları yazılı ve sözlü olarak ifade etme becerisini en yüksek düzeye çıkarmak
 • Eserler aracılığıyla farklı dönemleri, kültürleri, akımları, gelenekleri tanımak, bunlara saygı duymak ve kültürler arası bakış açısına sahip olmak
 • Yazılı ve sözlü olarak hedef kitleye yönelik etkili anlatım stratejileri kullanmak
 • Ana dilini etkili ve doğru kullanmak
 • Hem ulusal hem de uluslararası sınavlarda başarıyı en yüksek düzeye çıkarmak

Neler Yapıyoruz?

 • Lise eğitiminde her düzeyde hazırlanan seçkiler, Türk Dili ve Edebiyatı kitaplarının yanı sıra en az 3 eseri bütünlüklü okutmak, eserler üzerinden anlama, analiz, araştırma, yorumlama, değerlendirme, dil ve anlatım çalışmaları yaptırmak
 • Hazırlık sınıflarında okulumuzun ve dersimizin temel beklentilerini öğrencilerimize kazandırmak
 • 9. ve 10. Sınıf düzeylerinde, derslerimizi öğrencilerimizin hem IB hem de MEB müfredatı için ihtiyaç duyacakları temel bilgi ve becerileri geliştirmelerine yönelik planlamak 
 • Her türlü sanat eserini okuyup anlamlandırma becerisine dönük çalışmaları müfredatın bir parçası haline getirmek, öğrencilerimizin yaşam boyu ihtiyaç duyacakları entelektüel bakış açısı geliştirmelerine katkı sağlamak
 • Öğrencilerin ihtiyaçlarına ve değişen öğrenci profilline uygun olarak her yıl gözden geçirilerek güncellenen eğitim stratejileri kullanmak ve ders malzemeleri hazırlamak 
 • 11. ve 12. MEB sınıflarında öğrencilerin seçimlerine uygun olarak TYT ve AYT hazırlık çalışmaları yapmak
 • IB sınıflarımızda, IB’nin geliştirmek istediği öğrenci profili doğrultusunda SL’de 9, HL’de 13 eseri ayrıntılı okutmak, derslerimizi IB sınavlarında en yüksek başarıyı kazanmalarını sağlayacak etkinliklerle tasarlamak 
 • Okulumuzun akademik dürüstlük ilkelerini öğrencilerimize kazandırmak, yaptıkları çalışmalarda öğrencilerimizi yakından takip etmek 
 • Dersleri öğrencilerin ihtiyaç ve birikimlerine göre farklılaştırarak ve güncelle bağlantısını kurarak tasarlamak
 • Ölçme ve değerlendirmede çeşitliliğe gitmek ve başarıyı sürekli gözden geçirerek önlemler almak