The Koç School

KOÇ OKULU

Türkçe-Edebiyat

Okulun Türkçe – Edebiyat Bölümü; 21. yüzyıl insanından beklenen temel becerilerden hareketle bilgi okuryazarlığını, yaratıcı düşünmeyi, problem çözme ve iletişim becerilerini, insani ve entelektüel duyarlılığı, evrensel bakış açısını odağına alarak metin merkezli bir eğitim anlayışı benimser. Hem MEB hem de IB programında en yüksek başarı hedeflenir.

Temel Öğrenci Kazanımları:  

  • Eleştirel ve bağımsız düşünen okur olmak
  • Okuduğunu, dinlediğini, izlediğini analiz etme, yorumlama ve bunları yazılı ve sözlü olarak ifade etme becerisini en yüksek düzeye çıkarmak
  • Eserler aracılığıyla farklı dönemleri, kültürleri, akımları, gelenekleri tanımak, bunlara saygı duymak ve kültürler arası bakış açısına sahip olmak
  • Hem ulusal hem de uluslararası sınavlarda başarıyı en yüksek düzeye çıkarmak

Neler Yapıyoruz?

  • 4 yıllık lise eğitiminde MEB sınıflarında 20 eseri, IB sınıflarında 22 eseri ayrıntılı olarak inceleme ve yorumlamaya dönük etkinlikler
  • Her türlü sanat eserini okuyup anlamlandırma becerisine dönük çalışmaları müfredatın bir parçası haline getirmek
  • Öğrencilerin ihtiyaçlarına ve değişen öğrenci profillerine uygun olarak her yıl gözden geçirilerek güncellenen “Ders Notları” kitapçıkları hazırlamak
  • MEB sınıflarında öğrencilerin seçimlerine uygun olarak YGS ve LYS hazırlık çalışmaları yapmak
  • Dersleri öğrencilerin ihtiyaç ve birikimlerine göre farklılaştırarak ve güncelle bağlantısını kurarak tasarlamak
  • Ölçme ve değerlendirmede çeşitliliğe gitmek ve başarıyı sürekli gözden geçirerek önlemler almak

Türkçe – Edebiyat bölümüne, Lise B Blok 318B ve 319B’den veya dahili 6218 ve 6367 numaralarından ulaşabilirsiniz.