The Koç School

KOÇ OKULU

Uluslararası Bakalorya Programı

Koç Okulu’nda lise öğrencilerine gerçek bir uluslararası eğitim deneyimi edinme fırsatı sunulur.

Uluslararası Bakalorya Diploma Programı (IBDP) 11. sınıftan itibaren öğrencilere çeşitli alanları kapsamına alarak sunulan iki yıllık bir eğitim programıdır.  Dünyanın en iyi üniversiteleri nezdinde bir itibara sahip bu program dünya çapında 147 ülkede 3,104 okulda uygulanır.

IBDP, fen, matematik gibi alanların dengeli olarak geniş ve derinlemesine işlenmesinin yanı sıra bu programa özgü farklı unsurlar da  içerir. Bu unsurlar arasında Bilgi Kuramı, Araştırma Tezi ve CAS (Yaratıcılık, Spor, Toplum Hizmeti) yer alır. Program ana dilde eğitim ve kültür çalışmalarını kapsamına alırken bir yandan da öğrencilere global düşünme becerisini kazandırmayı hedefler ve IB öğrencilerini üniversite yaşamına ve genel olarak da hayata hazırlamayı amaç edinir.

Öğrenci programın fiziksel, entelektüel, duygusal ve etik yönünün yanı sıra kapsamlı iç ve dış değerlendirmeler yoluyla bir birey olarak yetişir.

Bu programın gereklerini yerine getirmek üzere öğrenci İleri ve Temel Seviye olmak üzere iki farklı seçenek içerisinde altı ders seçer. Bu dersler arasında yabancı dil, sosyal ve poizitif bilimleri, matematik ve sanat dersleri yer alır. Bu dersler aracılığıyla öğrencilerin, IB Öğrenci Profiline yakışan etkili ve derinlemesine bir anlayış geliştirmeleri mümkün olur. İyi öğrencilerin on ideal niteliği arasında sorgulayıcı, düşünen, iletişim becerisine sahip, risk alan, bilgili, ilkeli, açık fikirli, ilgili, dengeli ve düşünceli olmak vardır. Bu nitelikler, Koç Okulu öğrencilerine ilham veren ve onlara motivasyon sağlayan özelliklerdir.

IB Öğrenci profiline bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Ders içi etkinliklerin yanı sıra öğrenciler eğitimlerini anlayış, bilgi ve deneyimlerini kamçılayan çok temel bir bileşenle zenginleştirir. Bu bileşen şu şekilde açıklanabilir:

  • Araştırma becerileri ile bağımsız öğrenmeyi geliştiren “Bitirme Tezi” çalışması
  • Öğrencileri dil, mantık, duygu ve algıları yoluyla derinlemesine düşünerek eleştirel incelemelerde bulunmaya teşvik eden “Bilgi Kuramı” dersi
  • IB öğrencilerine sınıf ortamı dışında gerçek uygulama yapma fırsatı sunan Yaratıcılık, Spor ve Toplum Hizmeti uygulamaları

CAS Nedir?

CAS üç unsurdan oluşur: Yaratıcılık, Spor ve Toplum Hizmeti. Yaratıcılık, genellikle sanatın çeşitli alanlarında gözlemlediğimiz yaratıcı düşünme becerisini geliştirmeyi hedefler. Spor, öğrencinin çeşitli spor dallarında fiziksel becerilerini geliştirmeyi hedefler. Toplum Hizmeti, Sivil Toplum Kuruluşları ile işbirliği ve dayanışma içerisinde öğrencilerin gönüllü toplum hizmeti faaliyetlerinde bulunmalarını sağlar.

CAS sürecini aşağıdaki aktörler yürütür:

Öğrenciler: Öğrencilerin sorumlulukları için okul kitapçığımızın 10. sayfasına bakılabilir.
( http://padlet.com/eceavci/cas )
CAS Süpervizörü: Öğrencileri CAS faaliyetleri konusunda yönlendirir ve onlara yardımcı olur.
CAS Danışmanı: Uygun CAS faaliyet ve projelerini seçmelerinde öğrencilere yardımcı olur. Öğrencilerin izlediği süreci ve ManageBac içerisindeki CAS deneyimlerini takip eder. Okulumuzda CAS Danışmanları öğretmenleri arasından gönüllülük esasına göre seçilir.
CAS Koordinatörü: IB Programı CAS bölümünün yönetiminden sorumludur.

ManageBac nedir?

CAS konusunda IB ofisi kağıt tüketimini azaltmayı hedefler. Bu amaçla ManageBac adlı bir yazılım kullanılır. Okulun web adresi altında bu programa ait bir hesap bulunur: http://kocschool.managebac.com

CAS aktörleri CAS faaliyetlerini ManageBac üzerinden takip eder. CAS ile ilgili tüm süreçler ve belgeler ManageBac yazılımına yüklenir.

ManageBac üzerinde CAS faaliyeti nasıl oluşturulur?

Birinci Aşama: Öğrenci, CAS Danışmanı ile bir görüşme yapar. Uygun faaliyetlere karar verir ve CAS Süpervizörü ile görüşür.
İkinci Aşama: Öğrenci ilgili formları doldurup; öğrenme kazanımları, süpervizör bilgileri ve planlanan CAS faaliyetlerini belirtmiş olarak ManageBac programına yükler.
Üçüncü Aşama: Öğrencinin CAS Danışmanı faaliyeti onaylar.
Dördüncü Aşama: Faaliyet tamamlandığında bir kez daha CAS Danışmanı tarafından onaylanır ve planlanan CAS çalışması uygulanır.

CAS Saatinde herhangi bir sınırlama var mıdır?

Artık CAS kapsamında saat sayılmamaktadır. Bunun yerine, 7 öğrenme kazanımını elde etmek ve Yaratıcılık, Spor ve Toplum Hizmeti’nden oluşan üç unsur arasında denge sağlamak esastır.