The Koç School

KOÇ OKULU

Uluslararası Bakalorya Programı

Koç Okulu Lise bölümü öğrencilerine ulusal diplomanın yanı sıra uluslararası bakalorya diploması alma fırsatı da sunar.

Uluslararası Bakalorya Diploma Programı (IBDP) iki yıllık bir eğitim programıdır. 10. sınıfa gelen öğrencilere detaylı olarak tanıttığımız IB programı, 11. sınıfta başlar.  Dünyanın en iyi üniversiteleri nezdinde bir itibara sahip bu program dünya çapında 147 ülkede, 3,104 okulda uygulanmaktadır. Programı 1996 yılından beri öğrencilere sunan Koç Okulu, Türkiye’de IB Diploma Programı uygulayan ilk okuldur.

IBDP, Matematik, Fen, Dil, Sosyal Bilimler gibi farklı disiplinlerin dengeli olarak derinlemesine işlenmesinin yanı sıra bu programa özgü unsurları da içerir. Bu unsurlar arasında Bilgi Kuramı, Araştırma Tezi ve CAS (Yaratıcılık, Spor, Toplum Hizmeti) yer alır. Program ana dilde eğitim ve kültür çalışmalarını kapsar ve öğrencilere uluslararası düşünme becerisini kazandırmayı hedefler. IB Programı, öğrencileri hem üniversite yaşamına hem de hayata hazırlamayı amaç edinir.

Öğrenci, programın fiziksel, entelektüel, duygusal ve etik yönünün yanı sıra okul öğretmenleri ve doğrudan IBO tarafından yürütülen kapsamlı değerlendirmeler yoluyla bir birey olarak yetişir.

IB Programını seçen öğrenciler, İleri ve Temel olmak üzere iki farklı seviyede sunulan seçenek içerisinden altı ders seçerler. Bu dersler arasında yabancı dil, sosyal ve doğa bilimleri, matematik ve sanat dersleri yer alır. IB Öğrenci Profiline göre, iyi öğrencilerin on ideal niteliği arasında sorgulayıcı, düşünen, iletişim ve öz eleştiri becerisine sahip, risk alabilen, bilgili, ilkeli, açık fikirli, duyarlı, ve dengeli olmak vardır. Bu nitelikler, öğrencilere ilham veren ve onlara motivasyon sağlayan özelliklerdir.

Ders içi etkinliklerin yanı sıra öğrenciler eğitimlerini, bilgi ve deneyimlerini aşağıdaki üç bileşenle zenginleştirirler:

  • Araştırma becerileri ile bağımsız öğrenmeyi geliştiren “Bitirme Tezi” çalışması.
  • Öğrencileri dil, mantık, duygu ve algıları yoluyla derinlemesine düşünerek eleştirel incelemelerde bulunmaya teşvik eden “Bilgi Kuramı” dersi,
  • Öğrencilere öğrendiklerini sınıf ortamı dışında uygulama fırsatı sunan Yaratıcılık, Spor ve Toplum Hizmeti uygulamaları.

CAS Nedir?

CAS üç unsurdan oluşur: Yaratıcılık, Spor ve Toplum Hizmeti. Yaratıcılık, genellikle sanatın çeşitli alanlarında gözlemlediğimiz yaratıcı düşünme becerisini geliştirmeyi hedefler. Spor, öğrencinin çeşitli spor dallarında fiziksel becerilerini geliştirmeyi hedefler. Toplum Hizmeti, Sivil Toplum Kuruluşları ile işbirliği ve dayanışma içerisinde öğrencilerin gönüllü toplum hizmeti faaliyetlerinde bulunmalarını sağlar.

CAS sürecini aşağıdaki aktörler yürütür:

Öğrenciler: Öğrencilerin sorumlulukları için okul kitapçığımızın 10. sayfasına bakılabilir.
CAS Süpervizörü: Öğrencileri CAS faaliyetleri konusunda yönlendirir ve onlara yardımcı olur.
CAS Danışmanı: Uygun CAS faaliyet ve projelerini seçmelerinde öğrencilere yardımcı olur. Öğrencilerin izlediği süreci ve ManageBac içerisindeki CAS deneyimlerini takip eder. Okulumuzda CAS Danışmanları öğretmenleri arasından gönüllülük esasına göre seçilir.
CAS Koordinatörü: IB Programı CAS bölümünün yönetiminden sorumludur.

ManageBac nedir?

CAS konusunda IB ofisi kağıt tüketimini azaltmayı hedefler. Bu amaçla ManageBac adlı bir yazılım kullanılır. Okulun web adresi altında bu programa ait bir hesap bulunur: http://kocschool.managebac.com

CAS aktörleri CAS faaliyetlerini ManageBac üzerinden takip eder. CAS ile ilgili tüm süreçler ve belgeler ManageBac yazılımına yüklenir.

ManageBac üzerinde CAS faaliyeti nasıl oluşturulur?

Birinci Aşama: Öğrenci, CAS Danışmanı ile bir görüşme yapar. Uygun faaliyetlere karar verir ve CAS Süpervizörü ile görüşür.
İkinci Aşama: Öğrenci ilgili formları doldurup; öğrenme kazanımları, süpervizör bilgileri ve planlanan CAS faaliyetlerini belirtmiş olarak ManageBac programına yükler.
Üçüncü Aşama: Öğrencinin CAS Danışmanı faaliyeti onaylar.
Dördüncü Aşama: Faaliyet tamamlandığında bir kez daha CAS Danışmanı tarafından onaylanır ve planlanan CAS çalışması uygulanır.

CAS Saatinde herhangi bir sınırlama var mıdır?

Artık CAS kapsamında saat sayılmamaktadır. Bunun yerine, 7 öğrenme kazanımını elde etmek ve Yaratıcılık, Spor ve Toplum Hizmeti’nden oluşan üç unsur arasında denge sağlamak esastır.