The Koç School

KOÇ OKULU

Güzel Sanatlar

Görsel Sanatlar

Ortaokul Görsel Sanatlar Dersi; 5 – 8. sınıf öğrencilerinin, resim, teknoloji tasarım, karikatür ve seramik alanlarında estetik bilincinin gelişimini, sanatsal bakış açısını, uygulamalı yorumlamalar yaptırarak beceri ve tutumları kazandırmayı hedefler.

Atölyeler; her çeşit sanatsal malzemenin bulunduğu, bireysel ve grup çalışmasın interaktif  yapıldığı, öğrencinin  gelişimine odaklı tasarlanmış, sanat ortamlarından oluşur. Öğrencilerin estetik bilinçlerinin gelişiminin oluşturulduğu, düşündüklerini sanata kolaylıkla uygulayabilen katılımcılar olmaları sağlanır.

Görsel sanatlar dersinde MEB müfredatı uygulanarak program çeşitli sanatsal etkinlik ve malzemelerin kullanımı ile zenginleştirilir ve sanat eğitimi için oluşturulan yenilikçi uygulamalar kullanılarak program yapılandırılır..

Öğrencilerin sene boyunca yaptıkları sanatsal çalışmalar, yıl içerisinde çeşitli etkinliklerde sergilenir.

Bölüme, Z-54-H’den veya dahili 6397’den ulaşabilirsiniz.

Müzik

Koç Okulu Ortaokul Müzik Dersi Programı, öğrencilerin ulusal ve uluslararası farklı müzik kültürlerini tanıyan, bu kültürlere ait repertuar birikimine sahip, dinlediği müziklerdeki farklılıkları ayırt edebilen, müzik dinleme becerisi gelişmiş bireyler yetiştirmeyi hedefler.

Müzik dersi programı olarak MEB müfredatı uygulanır ve müfredattaki konular çeşitli etkinliklerle zenginleştirilir. Ortaokul müzik dersi müfredatına bu bağlantıdan ulaşılabilir.

Ders dışı etkinlikler kapsamında öğrenciler yetenekleri ve ilgileri doğrultusunda koro, orkestra, bando ve yaylı sazlar orkestrasına yönlendirilir. Böylece kendilerini müzik ile ifade etmeleri, bireysel ve toplu çalışabilme-söyleyebilme becerilerinin geliştirilmesi sağlanır.

Bölüme, Z80G1’den, dahili 6139 veya 6519’dan ulaşabilirsiniz.

Dans

Dans dersinin eğitimi yaratıcılık, performans ve eleştirel analizi içeren sanatsal süreçlerden oluşur. Bu süreçler öğrencilerin sembol sistemlerini okuması, eleştirel düşünme becerilerini kullanması, sözlü olmayan muhakeme ve iletişimde en üst düzeye çıkması, fikir alışverişi yapması, işbirliği içinde ve yardımlaşarak çalışması ve sosyal bir ortamda diğerleriyle etkileşim içinde olmasını gerektirir. Daha da kapsamlı olarak, dans eğitimi bir yandan kinestetik ve uzamsal öğrenmeleri geliştirirken diğer yandan da kişinin hem kendisi ile hem de çevresindekiler ile ilgili bilgilerini ve farkındalığını arttırmasını sağlar.

Sanat konusunda yapılan araştırmalara göre dans eğitimi alan öğrencilerin aşağıdaki özellikleri göze çarpar:

  • Günlük hayatlarında iç motivasyonları yüksek, disiplinli ve odaklı kişilerdir.
  • Duygu ve düşüncelerini etkin bir şekilde ifade edebilirler.
  • Yaratıcı ve imgeseldirler.
  • Hem kendi çalışmalarını hem de başkalarının çalışmalarını eleştirel bir gözle analiz edebilirler.