The Koç School

KOÇ OKULU

Rehberlik

Ortaokul Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi; öğrencilerin fiziksel, duygusal, akademik ve sosyal gelişimlerini takip eder ve destekler. Bu gelişimsel alanların desteklenmesi sonucu sağlıklı, mutlu, özgüvenli, sorumluluk sahibi, kendiyle barışık, kendi ayakları üzerinde durabilen, karar verme becerileri gelişmiş, kendi kendine yetebilen, çevresiyle olumlu iletişim kurabilen, duygusal ve sosyal becerileri güçlü, kendini iyi ifade edebilen, çevresine ve topluma duyarlı, teknolojik gelişimleri takip eden, sorun ve çatışma çözebilen,  farkındalığı güçlü, mesleki ve kariyer gelişim hedefleri olan, farklılıklara karşı hoşgörülü, duyarlı, empati becerisi gelişmiş, dünya vatandaşı bireyler yetiştirmeyi hedefler. Bahsi geçen beceri ve farkındalıkları bireysel görüşme, sınıf ve grup çalışmaları, seminerler, test, teknik ve envanterler aracılığıyla kazandırmayı hedeflerken; gelişimsel rehberlik çerçevesinde, kişiye özgü, kişinin gelişimi hızında ve bir program dahilinde ele alarak öğrencilere rehberlik eder ve onları destekler.