The Koç School

KOÇ OKULU

Sosyal Bilgiler

Koç Okulu’nda Ortaokul Sosyal Bilgiler Bölümü, Sosyal Bilgiler ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerden oluşur.

Sosyal Bilgiler derslerinin temel amaçları; sosyal bilimlerin bilgi ve becerilerini edinmiş, vatanını ve milletini seven, haklarını bilen ve kullanan,  sorumluluklarını yerine getiren, ulusal bilince sahip, Atatürk İlke ve İnkılâpları’nın, Türkiye Cumhuriyeti’nin sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmasındaki yerini kavramış bireyler yetiştirmektir.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinin temel amacı ise, yetişmekte olan nesle Atatürk’ün laiklik anlayışına uygun olarak din hakkında doğru bilgi vermek ve bilinçlendirmektir.

Dersler sosyal bilgiler sınıflarında işlenir. Bu sınıflardaki görsel materyaller, kabartma haritalar ve teknolojik donanımlar öğrenmede kolaylık sağlar.

Öğrenilen bilgileri pekiştirmek amacı ile her sınıf düzeyinde il dışı geziler düzenlenir.

Her iki branştaki derslerde MEB müfredatı uygulanır. Konular sınıf içi etkinlikler ve teknoloji desteği ile öğrenci merkezli olarak işlenir.

Sosyal Bilgiler Bölümü’ne 118A numaralı ofisten veya telefonla dâhili 6356 numaradan ulaşılabilir.