The Koç School

KOÇ OKULU

Fen

Ortaokul Fen Bölümü, 5 – 8. sınıflara Türkçe ve İngilizce fen dersi verir. Genel olarak fen dersleri; konu içeriği, bilimsel yöntem uygulaması, pratik çalışma, veri toplama ve sunum ve veri yorumlama bölümlerinden oluşur.

Fen Bölümü, öğrencileri fen bilgisini kullanarak çevrelerindeki doğal olaylarla ilgili bilgi sahibi olabilmeleri için hazırlar. Öğrencilerin merak duygusunu harekete geçirir ve besler. Öğrenciler bilimsel yöntemleri gözlem, hipotez ve deney yoluyla öğrenir; fen dersinin hedeflerinden biri de bu metotları açıklamak ve öğrencilerin diğer derslerle bağlantı kurarak eleştirel düşünme becerisini geliştirmesine destek olmaktır. Fen bölümü düşünme, hissetme ve harekete geçme alışkanlıklarından oluşan bir davranış biçimi geliştirir, bu davranış biçimi dikkat ve merakın bir karışımıdır.

4. sınıfta bir fen öğretmeni öğrencileri ortaokulda görecekleri matematik ve fen derslerine hazırlar, bu İngilizce Fen-Matematik dersinde birçok bilimsel metot örneği ve matematik terimi ile öğrencileri tanıştırır.

Fen Bölümü, öğrencileri 8. sınıfta girecekleri ulusal sınavlara hazırlayabilmek için MEB müfredatını takip eder. MEB bu sınavları 8. sınıfta her dönem birer adet olacak şekilde yapar. Bölüm; hem sınıf içi çalışmalar hem de verilen teorik bilgiler sayesinde öğrencileri bu sınavlara hazırlama konusunda tam güvene sahiptir.

Ulusal Müfredat, 5-8. Sınıflar

Eğitim ve değerlendirme hem İngilizce hem de Türkçe yapılmaktadır. Dolayısıyla dersler hem Türk hem de yabancı öğretmenler tarafından verilir. Konu içerikleri bilimsel metot, temel biyoloji, kimya, fizik ve yerbilimden oluşur. Bölüm; Moodle, Brainpop, Ttnet vitamin, Morpa campus, Kahut, Bbc bitesize, Tigtag, Nearpod, Socrative gibi çevrimiçi kaynakları kullanır. MEB müfredatı takip edildiği halde öğrencilerin Koç Lisesi’nde öğrenim hayatlarına başarıyla devam edebilmeleri için onların yeterince laboratuar becerileri ve düşünme metotlarını da geliştirmelerini sağlanır.

Fen Bölümü olarak akademik etkinliklerin yanı sıra öğrencilerin ulusal ve uluslararası fen projeleri ve yarışmalara da katılmalarını teşvik edilir. Bunlardan bir tanesi öğrencilerin fen ve matematik projelerini sundukları Fen Fuarı’dır.

Müfredat dışı diğer etkinlikler arasında İstanbul’daki botanik parklarına, İzmir’deki Uzay Kampına, Edinburg’daki Fen Fuarı’na geziler, Cerne, Floransa ve Venedik’e disiplinler arası geziler sayılabilir. Bölüm ayrıca her sene beslenme, yiyecekler, kalıtsal hastalıklar, çevre ve iklim değişikliği konularında konuşma yapmak üzere profesörleri okula davet ederek her sınıf seviyesinde öğrencinin bu konuşmalardan faydalanmasını sağlar.

Science@Koç (Koç’ta Fen) hakkında daha detaylı bilgiye Matematik, Fen ve Teknoloji Bölümlerinin yıllık dergisi olan  EdgeStem’den ulaşılabilir.

Ortaokul Fen Bölümüne 39H’den veya dâhili 6361’den ulaşabilirsiniz.