The Koç School

KOÇ OKULU

Tesis Yönetimi

GÜVENLİK

“Kampüste 5188 sayılı Özel Güvenlik Kanunu’na tabi olarak faaliyet gösteren kadrolu 1 Güvenlik Yöneticisi, 1 Güvenlik Ekip Sorumlusu ve 32 Güvenlik Görevlisi 24 saat üzerinden görev yapar. Kampüs kapalı devre kamera sistemi ile 24 saat izlenir.”

SAĞLIK

Okuldaki sağlık hizmetleri, temelde birinci basamak tanı/tedavi hizmetlerinin ve koruyucu hizmetlerin sunulduğu bir anlayışla yürütülür. İlkokul, ortaokul ve lise için ayrı olmak üzere 3 revirde 2 doktor, 9 yardımcı sağlık personeli ve 1 koordinatör tam zamanlı olarak görev yapar. Yatılı öğrenciler ve lojmanda yaşayan çalışanlar itibarıyla lise reviri 7 gün 24 saat hizmet verir.

Sağlık hizmeti verirken öncelik;

  • Öğrenci, öğretmen ve çalışan diğer personelin koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerini yerini getirmek
  • Öğrencilerin ve çalışanların hastalanmadan sağlıklı hallerini devam ettirmek eğer bütün önlemlere karşın hastalık ortaya çıkmışsa tedavisini sunmak ve güvenli/sağlıklı bir şekilde okul yaşamını devam ettirmesini sağlamaya çalışmaktır.

Ayrıca içme suyu analizleri, yemekhane-mutfak kontrolleri gibi genel hijyen denetimleri revir ekibi tarafından düzenli olarak yapılır/yaptırılır ve raporlanır. Revir hizmetleri Amerikan Hastanesi tarafından tam zamanlı olarak okulda görev yapan sağlık çalışanları tarafından yürütülür. Okula ait tam donanımlı ambulans ile gerektiğinde hasta transferi yapılır. Ayrıca, Medline şirketiyle ambulans hizmetleri konusunda sözleşme bulunur.

YEMEK

Aylık yemek menüleri öğrenci, öğretmen, okul yönetimi, okul aile birliği üyesi veliler, doktor, bağımsız diyetisyen, yemek firmasının gıda mühendisi, aşçıbaşı ve ilgili diğer yetkililerinden oluşan “Sağlıklı Beslenme ve Yaşam Komitesi” tarafından hazırlanır.

Okuldaki yemek hizmetleri anlaşmalı yemek firması tarafından verilir. Yemek üretimi okul bünyesindeki mutfaklarda yapılır.

Yemek firmasının ISO 22000 Gıda Güvenliği, ISO 14001 Çevre, ISO 9001 Kalite ve ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği konularında uluslararası kuruluşlarca verilmiş belgeleri bulunmaktadır.

Yemek firması, sahip olduğu belgelerin gereği olan kalite/hijyen uygulamalarının yanı sıra, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından da denetlenmektedir.

Ayrıca, okuldaki revir ekibi tarafından, mutfak ve yemekhanelerin hijyen denetimleri, günlük ve düzenli olarak yapılıp, kayıt altına alınmaktadır.

Okulun uluslararası akredite kuruluşlarca onaylı ISO 14001 Çevre ve ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği sertifikaları bulunmaktadır. Okul bünyesindeki İşyeri Hekimi, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı ve Çevre Mühendisi’nin koordinasyonunda yürütülen kontrol ve denetimlerle, okuldaki diğer tüm fiziki alanlarda olduğu gibi yemekhane ve mutfakları da kapsayan denetimler düzenli olarak yapılmakta ve raporlanmaktadır.

Yemek üretiminde kullanılan tüm ürünlerin, yemek firması ile yapılan sözleşmeye uygun olarak belirlenmiş markalardan tedarik edilmiş olması önemlidir. Bu amaçla, okulun Satın Alma Bölümü ekibi tarafından, düzenli olarak, girdi ürünlerin sözleşmeye uygunluğu denetlenmekte, herhangi bir memnuniyetsizlik veya tedarik güçlüğü yaşanması durumunda, onaylı tedarikçi listesi güncellenmektedir.

Yemek firmasının, ürünlerin tedarik aşamasından yemek sunumuna kadar tüm süreçlerindeki kalite ve hijyen denetimi ve uygulamalarına ilişkin temel bilgilere buradan ulaşılabilir.

TEMİZLİK

Okuldaki temizlik hizmetleri anlaşmalı temizlik firması tarafından verilir.

Firma tarafından hijyen riskleri belirlenerek, uygun makine, ekipman ve nitelikli kimyasal malzemeler kullanılarak temizlik hizmeti gerçekleştirilir.

ULAŞIM

Okulun servis taşıma işini yapan firma okul aile birliği üyesi veliler ve okul yöneticilerinden oluşan servis komisyonu tarafından belirlenir.

Servis kuralları servis komisyonu tarafından oluşturulur ve firma tarafından uygulanır.

Servis araçlarının denetimi yılda iki defa bağımsız denetim şirketi tarafından yapılır.

BAHÇE BAKIM

Okuldaki bahçe bakım hizmetleri anlaşmalı peyzaj firması tarafından verilir. Kampüs alanının doğal yapısını korumak peyzaj anlayışımızın en önemli önceliğidir.

TEKNİK HİZMETLER

Elektrik, mekanik, tesisat, marangozluk hizmetlerine ait atölyeler ve ilgili alanlarda görev yapan teknik ekip ile kampüsün teknik hizmetleri yürütülür.

GÜVENLİ YAŞAM

Sivil savunma, deprem, yangın, doğal afet vb. durumlar için oluşturulan Acil Durum Eylem Planı, güvenli yaşam uzmanı tarafından güncellenir.

Her yıl planlı olarak gerçekleştirilen öğrenci, çalışan ve velilerimizi de kapsayan eğitim ve uygulamalarla güvenli yaşam bilinci pekiştirilir.

Okulda görev yapan iş sağlığı ve güvenliği uzmanı ile güvenli yaşam uzmanı düzenli olarak risk analizlerini günceller ve tüm çalışanlara bu alanda gerekli eğitim ve uygulama desteğini verir.

KALİTE

Tesis yönetimi kapsamındaki tüm faaliyetleri uluslararası akredite kuruluşlarca onaylı ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi standartlarıyla gerçekleştirilir.

KAMPÜSTE YAŞAM

HAVUZ

Okulda biri yarı olimpik ölçülerde iki adet kapalı yüzme havuzu ile bir adet açık yüzme havuzu bulunur. Havuz hijyen ve temizliği modern ekipmanlar kullanılarak yapılır. Havuz suyu analizleri akredite laboratuvarlar tarafından düzenliği olarak yapılır ve raporlanır. Havuz suyu temizliği için en son teknoloji olan ozon sistemi kullanılır.

FITNESS CENTER

Modern ve güvenli aletlerle donatılmış fitness salonu okul çalışanı ve lise öğrencilerinin kullanımına açıktır.

BAKKAL

Yatılı öğrenciler ile lojman sakinlerinin günlük temel ihtiyaçlarını karşıladıkları bir mini market bulunur.

KAFETERYA

Lise öğrencilerinin kullandığı ve yatılı öğrenciler için her gün açık olan bir kafeterya bulunur.

Sağlıklı beslenme anlayışı gereği ilkokul ve ortaokulda kantin bulunmaz. Öğrencilerin ara öğün beslenme ihtiyaçları yemek firması tarafından hazırlanan sağlıklı ürünlerle karşılanır.

LOJMAN

Yabancı öğretmen ve idareciler için lojman imkanı bulunur. Evli ve bekar çalışanların ihtiyaçları dikkate alınarak tasarlanan farklı tiplerdeki lojmanlar kampüs içinde yer alır. Sanal Tur‘umuzu ziyaret ederek lojman alanını keşfedebilirsiniz.

SOSYAL MERKEZ

Lojman sakinlerinin kullandıkları ve lojman bölgesinde bulunan sosyal merkezde yeme-içme, TV imkanı bulunur.

MİSAFİRHANE

Kurumsal misafirler ve lojman sakinlerinin misafirlerinin kullanımı için üç adet misafirhane bulunur.