The Koç School

KOÇ OKULU

Eğitim ve Bilgi Teknolojileri

EBT bölümü, Koç Okulu’ndaki eğitim kalitesini desteklemek amacıyla;

  • Saha hizmetleri
  • Sunucu hizmetleri
  • Yazılım hizmetleri
  • Görsel-İşitsel teknolojileri hizmetleri

alt dallarında 11 kişilik kadrosuyla bilgi teknolojileri hizmeti sağlamaktadır. EBT Departmanı okuldaki akademik ve idari personelin yanı sıra, dolaylı veya dolaysız olarak öğrenci ve velilere de hizmet verir.

Bu hizmetin esas hedefleri:

Süregelen eğitimsel faaliyetlerin gerekli cihaz, hizmet ve yazılımlarla desteklenmesi
Okulun idari süreçlerinin gerekli cihaz ve yazılımlarla desteklenerek iş verimliliğinin arttırılması
Okuldaki verinin saklanması ve sunulması konularında gerekli doğruluk, bütünlük, bilgi güvenliği, erişilebilirlik kriterlerine uyulması
Ses – görüntü ve multimedya alanlarında günümüzün teknolojileri ile eğitimi desteklemek, akademik başarının artırılmasına katkıda bulunulması olarak özetlenebilir.

EBT Yönetimi

EBT yönetiminin birincil görevi; okulun vizyonuna uygun, bu vizyonu destekleyen, tüm okulu kapsayan, teknolojinin son imkanlarından yararlanan ve kendi içinde koordinasyonu yüksek bir altyapı oluşturulmasında liderlik etmektir.

BT Çalışanları

İnsan, en önemli kaynaktır. Başarılı sonuçlara ulaşmak için EBT içinde de, EBT çalışanları ile diğer okul çalışanları arasında da, takım çalışmasına ve sinerjiye ulaşmak, edinilmiş EBT kaynaklarının en verimli şekilde çalışabilmesi için hayati önem taşımaktadır. Bununla birlikte; insana yapılan yatırım, hedeflenen vizyona giden yoldaki taşları oluşturur.