The Koç School

KOÇ OKULU

Kurumsal Planlama ve Değerlendirme

Kurumsal Planlama ve Değerlendirme Departmanı, Okul’un süreçlerinin ve ikliminin farklı alan ve kapsamlarda K12 bütünlüğünde güçlendirilmesi ve sürekli gelişim odağıyla çalışır. Küresel ve ulusal eğitim ekosistemini takip eden, araştırmalar yaparak Okul’un vizyonunun ve stratejik planının şekillenmesine katkı sağlayan araştırma ve geliştirme departmanıdır. Okul’un güncel ihtiyaçlarını tespit çalışmalarını katılımcılık prensibini gözeterek planlar ve yürütür.

Akademik ve/veya idari süreçlerle ilgili ihtiyaçların giderilmesi için sistem kurma/geliştirme çalışmalarını ilgili birimler ile iş birliği içerisinde planlar, projeler başlatır, ilgili paydaşlarla projeleri yürütür, takip eder ve süreçlere kolaylaştırıcılık yapar. K12 bütünlüğünde eğitimin niteliğini artırma, öğrenmenin geliştirilmesi için standartlar oluşturarak planlama, değerlendirme ve sürekli gelişim faaliyetlerini yürütür. Uzun vadede Okul’un eğitim sektörüne model uygulamalar geliştirmesine katkı sunmayı hedefler.

Çalışma alanlarımız:
● Kurumsal Değerlendirme ve Gelişim
● Stratejik Planlama
● Sürdürülebilir Sistemler Kurma
● Ölçme ve Değerlendirme
● Eğitim ve Program Geliştirme

Odağımız:
● Bütünsellik, K12 bakışı
● Katılımcılık
● Sürdürülebilirlik
● İş birliği

Kurumsal Planlama ve Değerlendirme Departmanı ile kurumsalplanlama@koc.k12.tr e-posta adresi üzerinden iletişime geçebilirsiniz.