The Koç School

KOÇ OKULU

İngilizce

Ortaokul İngilizce Bölümü, akademik dürüstlüğü, zihinsel merakı, disiplinli çalışma alışkanlıklarını ve okuma ve yazma tutkusunu teşvik eder ve yaymaya çalışır. Amacımız hem bireysel olarak ve hem de başkalarıyla çalışabilen, gözüpek, iç motivasyonu yüksek, çalışkan, küçük yaşlardan itibaren fikirlerini sofistike bir şekilde ifade edebilen öğrenciler yetiştirmektir. Öncelikli hedefimiz öğrencilerimize hem bizim dersimize hem daha geniş okul topluluğu içerisindeki oldukça rekabetçi eğitime hazırlanmaları için gerekli olan yüksek kalitede bir öğretme ve öğrenme ortamı sunmaktır. Öğrencilerimizin okuldaki dil öğrenme deneyimlerinin ortasında konumlanırken, okuma, yazma, konuşma, dinleme ve dil bilgisi gibi birçok farklı beceri alanında sağlam temellerin atılması için çok büyük bir rol oynuyoruz.

Koç Ortaokulundaki 5-8. Sınıflar İngilizce Programı bir yandan öğrencilerimizin İngilizce yeterliliklerini ilerletirken, bir yandan da onların düz yazı ve şiir aracılığı ile edebiyatla haşır neşir olmalarını sağlar. Her seviyede kullanılan dil dersi kitapları, online okuma yazma programları ve seçilmiş romanlarla öğrencilerimizin okuma, yazma, dinleme ve konuşma alanlarında entegre edilmiş dilsel ögeleri içselleştirmeleri hedeflenir. Ayrıca, münazara yapma, kalabalıklara konuşma, her tür bağlamda anlamlı ve entelektüel karşılıklı konuşmalar sürdürebilme, okulumuzda teşvik edilen konuşma pratiği yelpazesinin öne çıkan ögeleridir.

Ortaokul İngilizce Bölümü bir çok farklı ülkeden gelen 14 öğretmenden oluşmaktadır. Bu çok uluslu kadro öğrencilerimize geniş bir çeşitlilik ve deneyim sağlarken, onların küresel bir dil olarak İngilizceye maruz kalmalarına aracı olmaktadır. Öğrencilerimizin yeteneklerini anlamlı görevlerle geliştirmelerine geniş olanak sağlamak için, onlara çok sayıda müfredat dışı etkinlik sunuyoruz: İngilizce Drama Kulübü (ISTA Üyeliği) , JMUNDP (Junior Model Birleşmiş Milletler) , Koç Scholars Akademisi (Dünya Bilginler Kupası) , Hayalgücüne Yolculuk (Destination Imagination) ve 2018 itibariyle Britanya İngilizcesi Olimpiyatları (British English Olympics). Öğrencilerimizin bu kulüplerin okul genelinde, yurt genelinde ve uluslararası alandaki etkinliklerine düzenli ve aktif katılımının onlar için unutulmaz ve yaşamlarını değiştirecek deneyimlerle sonuçlandığı gözlemlenmiştir.

Öğretmenler öğrencileri zorlayacak ve onların eleştirel düşünmelerini teşvik edecek kaynaklar yaratmak ve ders konularını farklı yaklaşımlarla işlemek için gruplar halinde yoğun bir şekilde çalışırlar. Bizim müşterek misyonumuz disiplinli, kendi kendine düşünebilen, düşüncelerini aktarabilen, sunumlar, münazaralar, konuşma yarışmaları, yardım kampanyaları aracılığıyla öğrenen, çok önemli değişimlerin içindeki dünyamızda geleceğin küresel vatandaşlarına yakışır şekilde, kendini iyi ifade eden ve bilgili bireyler yetiştirmektir.

Kalabalık bir bölüm olduğumuz için iki ofis alanı kullanıyoruz. Ortaokul İngilizce Bölünü’ne 106I nolu oda için 6565 dahili numarasından, 110I nolu oda için ise 6344 dahili numarasından ulaşabilirsiniz.