The Koç School

KOÇ OKULU

İngilizce

Ortaokul İngilizce Bölümü, öğrencilerin akademik dürüstlük, entelektüel merak ve düzenli çalışma alışkanlıklarını geliştirir ve destekler. Amaç; bireysel olarak ve başkalarıyla çalışabilen, maceracı, iç motivasyonu yüksek, çalışkan, küçük yaşlardan itibaren fikirlerini sofistike bir şekilde ifade edebilen öğrenciler yetiştirmektir. Temel hedeflerden biri öğrencileri lisede alacakları Cambridge English Language IGCSE (Uluslararası Ortaöğretim Genel Sertifikası) derslerine hazırlamaktır.

Ortaokul 5-8. sınıflar İngilizce Programı bir yandan öğrencilerin İngilizce yeterliliklerini ilerletirken, bir yandan da onların edebiyat konusunda da gelişmelerini sağlar. Her seviyede kullanılan ders kitapları, çevrimiçi okuma programları ve seçilmiş romanlarla öğrencilerin okuma, yazma, dinleme ve konuşma alanlarında bütünleşmiş dil öğelerini içselleştirmeleri hedeflenir.   Ortaokul İngilizce Bölümü birçok farklı ülkeden gelen 16 öğretmenden oluşur. Bu çok uluslu kadro, öğrencilere geniş bir çeşitlilik ve deneyim sağlarken, onların İngilizceyi küresel bir dil olarak algılamaları ve öğrenmelerine de destek olmaktadır.

Öğrencilere anlamlı görevler aracılığıyla kazandıkları becerileri geliştirme imkânı sınmak için ISTA (tiyatro festivalleri), JMUN (Küçük Model Birleşmiş Milletler), World Scholar’s Cup ve DI (Hayal Gücüne Yolculuk) gibi çeşitli müfredat dışı faaliyetlere de katılınır. Öğretmenler, öğrencileri zorlayacak ve onların eleştirel düşünmelerini teşvik edecek kaynaklar yaratmak ve ders konularını farklı yaklaşımlarla işlemek için gruplar halinde yoğun bir şekilde çalışır. Müşterek misyon; disiplinli, kendi kendine düşünebilen, düşüncelerini aktarabilen, sunumlar, münazaralar, konuşma yarışmaları, yardım kampanyaları, canlandırmalar aracılığıyla öğrenen, bu çok önemli değişimler içindeki dünyamızda geleceğin küresel vatandaşları olarak, esnek, bilgili, yaşam boyu öğrenen bireyler yetiştirmektir.

Kalabalık bir bölüm olduğu için iki ofis alanı kullanılır. Ortaokul İngilizce Bölümüne 106I’dan (5 & 6. sınıflar, dâhili 6565) veya 110I’dan (7 & 8. sınıflar, dâhili 6344) ulaşabilirsiniz.