The Koç School

KOÇ OKULU

Matematik

Ortaokul Matematik Bölümü 5 – 8. sınıf öğrencilerine sayılar teorisi, cebir, geometri, trigonometri, istatistik ve olasılık alanlarında gelişimlerini sağlayarak yaşamlarında ve sonraki eğitim aşamalarında gereksinim duyabilecekleri matematiğe özgü bilgi, beceri ve tutumları kazandırmayı amaçlar.

Okuldaki matematik sınıfları, ileri bilgi ve teknoloji desteğiyle öğrencilerin araştırma ve sorgulama, iletişim ve eleştirel düşüncelerinin gelişimine odaklı tasarlanmış, fikir ve sorularını rahatlıkla paylaşabilecekleri ortamlardan oluşur. Öğrencilerin kendi öğrenme süreçlerinde aktif katılımcı olmaları vurgulanır.

Program olarak MEB müfredatı uygulanır ve müfredattaki konular, eğitim teknolojileri ve çeşitli sınıf içi etkinliklerle zenginleştirilerek öğrencilere sunulur. MEB müfredatının yanı sıra, özellikle 8. sınıflarda,  TEOG sınavlarına yönelik test sorularının çözümlerine de yer verilir.

5-8 sınıflarındaki tüm öğrencilere, ayrıca Mathsteam (fen –teknoloji –mühendislik – sanat – matematik), zekâ oyunları, Mat1 (destek grubu) ve daha zorlayıcı problemler ve soruların vurgulandığı Mat2 seçmeli dersleri açılır.

Bölüm öğretmenlerince hazırlanan okul vizyonu ve MEB müfredatı doğrultusundaki kitapçıklar, interaktif defterler, bilimsel hesap makinesi ve geometrik araç gereçler ve konu bazında tablet ve telefonlar için önerilen uygulamalar, eğitim ve öğretim gereçleri arasındadır.

Öğrencilerin, matematik hakkında öğretmenleri ve birbirleriyle olan etkileşimleri, sınıf ortamlarıyla sınırlı kalmayıp, Moodle, iTunesU, Edmodo, Nearpod ve benzeri teknolojik araçların yardımıyla,  öğrencilerin her an ulaşabilecekleri ve kendi öğrenim şekilleri ve hızları doğrultusunda kullanabilecekleri bir yapıya kavuşmuştur.

Ögrencilerin sene boyunca, Bilsem Sudoku ve Tübitak Ortaokul Matematik Olimpiyatları gibi ulusal yarışmaların yanı sıra, Atlantic Pacific, Gauss, Worlds Math Day yarışmaları ve oyunları gibi birçok uluslararası aktiviteye katılım konusunda da desteklenir.

Okulda her sene, Dünya Pi Günü’nü içine alacak şekilde Koç Matematik Haftası düzenlenir. Alanında başarılı ve ilham verici bir matematikçinin açılış konuşmacısı olarak katıldığı matematik haftasında amaç, her seviyedeki öğrenciye uygun bir yarışma, oyun ve aktivite ile matematik biliminin heyecanını ve coşkusunu, tüm okul bünyesinde kutlamaktır.

Bunun dışında; okulun sunum gününün bir parçası olarak; matematik proje öğrencileri, o gün düzenlenen bilim fuarında projelerini sunar. Okuldaki tüm matematik aktiviteleri ile ilgili detaylı bilgiye, yıllık olarak hazırlanan EDGESTEM dergisine bakarak ulaşılabilir.

Matematik Bölümü’ne Ortaokul H blok 141’den, telefonla 6358’ten ulaşılabilir.

MEB 5-8 Yeni Matematik Müfredatı

Moodle

iTunes U (KOCMATH on iTunesU)