The Koç School

KOÇ OKULU

Türkçe

“Bir ulusun bütün yönetimi bana bırakılsaydı ilkin dilini düzeltirdim çünkü dil düzgün olmayınca söylenen anlaşılmaz ve yapılması gereken yapılmadan kalır, böyle olunca töreler ve sanat geriler, adalet yoldan çıkar, halk çaresizlik içinde kalır. İşte bundan dolayı söylenmesi gereken başıboş bırakılamaz. Bu her şeyden önemlidir.” (Konfüçyüs) 

Koç Okulu Ortaokul Türkçe Bölümü, 5-8 seviyesinde uyguladığı ana dili eğitiminde “eser-metin” merkezli bir yaklaşımı benimsemektedir.

Ana dilinin incelikleri öğretilirken metinlerden hareketle okuma ve anlamanın ilk basamağı olan “Metin ne anlatıyor?” sorusundan daha çok “Metin aslında neyi, nasıl anlatıyor?” sorusuna odaklanılmaktadır. Böylelikle öğrencilerin bilgi düzeyinden daha çok düşünme, çıkarımda bulunma ve anladıklarını sözlü ya da yazılı ifade edebilme becerilerinin gelişmesi amaçlanmaktadır. Bir filmin, bir gazete yazısının, bir edebî eserin ne söylediğini ifade etme temel beceriyken neyi, nasıl anlattığını söyleyebilme, analiz ve sentez yapabilme bir üst beceridir. Bu becerinin geliştirilmesi için Türk ve dünya edebiyatından seçilmiş edebî eserler, farklı metin türleri işlenmekte, çeşitli film ve animasyon eleştirileri yapılmakta, görsel okuma ve gündelik yaşama tanıklık eden gazete, dergi vb. incelemeleri üzerine çalışmalar yürütülmektedir. Dil bilgisi, okuma-anlama, konuşma ve yazma kazanımları sarmal bir yapı içerisinde metinle ilişkilendirilerek bütüncül bir bakış açısıyla verilmektedir.  Sözü edilen bu çalışmalar,  bölüm öğretmenleri tarafından MEB müfredatına uygun bir şekilde hazırlanan “Türkçe Ders Notları” adı altında bir kitapçıkla öğrenciye sunulmaktadır. Ders içinde de farklılaştırılmış eğitim, drama, münazara, yaratıcı sunum, grup çalışması gibi farklı yöntemlerle kazanımların yerine getirilmesi hedeflenmektedir.

Sadece akademik alanda değil sosyal yaşamda da başarılı, üretken, kendini sözlü ya da yazılı ifade edebilen, öz güveni ve empati kurma yeteneği gelişmiş bireyler yetiştirmek bölümün en önemli hedefleri arasındadır. Bu hedefler doğrultusunda öğrenciler etkin olarak “Vakıf Okulları Ortak Duvar Gazetesi”, “Öykü Yazma Yarışması”, “Şiir Dinletisi”, “Tohum Dergisi”, “Kitap Haftası” gibi bölüm etkinliklerinde görev almaktadır.

5. sınıfta ana dilinin incelikleriyle tanışmaya başlayan öğrencilerimiz, 8. sınıfı bitirirken kendi edebiyat dergilerini çıkaran, öyküleriyle yeni yeni karakterlere can veren, sahnede okudukları şiirlerle yaptıkları konuşmalarla öğrenen ve öğreten, yazdıkları deneme türündeki yazılarıyla hayata bakış açılarını edebî olarak dile getiren ve ana dilin kazanımlarını ölçmeye dayalı süreçlere başarıyla aktaran, lise edebiyat eğitimine hazır gençlere dönüşürler.

Türkçe Bölümüne Ortaokul I Blok  Z17  numaralı ofisten ve 6362 numaralı dâhilî telefondan ulaşabilirsiniz.