The Koç School

KOÇ OKULU

Lise Renovasyon

Koç Okulu Yönetim Kurulu tarafından 22 Mayıs 2020 tarihinde Koç Okulu Lise E ve F Bloklarının kapasite artırımı ile güçlendirilerek yenilenmesi, Lise A ve B Bloklarının yeniden inşa edilmesine karar verilmiştir. Okulumuzun eğitim süreçleri ve 2020 – 2021 akademik takvimi T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirleyeceği düzenlemelere uygun biçimde ilerleyecektir. 

Renovasyon süreci boyunca kampüs içerisinde bulunan öğrenciler, öğretmenler ve kampüste yaşayan Koç Okulu Ailesi’nin güvenliği en büyük önceliğimiz olacaktır. İnşaat çalışmalarının okul yaşamından izole bir biçimde, akademik işleyişi etkilemeyecek şekilde ilerletilmesi sağlanacaktır.

Renovasyon süreçleri, güncel eğitim ve öğrenci ihtiyaçları ve okul takviminin kısıtları dikkate alınarak sürdürülecek; planlamalar ve güncel durum bu sayfa aracılığıyla paydaşlarımıza iletilecektir.