The Koç School

KOÇ OKULU

Güzel Sanatlar

Görsel Sanatlar

Öğrencilerin resim, seramik, heykel, yaratıcı atölye gibi sanat alanlarında beceri kazanmaları hedeflenir. Sanat bilincinin gelişmesi için estetik bakış açısıyla yaratıcılıklarını kullandıkları çok çeşitli malzeme ve teknikler ile uygulamalar yaptırılır. Sanat akımları ve sanatçılar konusunda bilgi sahibi olmaları sağlanırken, sanat yoluyla edindikleri bu hayati becerileri yaşam boyu kullanmaları hedeflenir.

Müzik

Koç Okulu İlkokul müzik dersi programı öğrencilerin yaşadıklarından yola çıkarak; görsel, işitsel, matematik, müzik  zekalarını  geliştirici  oyunlar ve etkinliklerle öğrenme sürecini mümkün olduğunca zevkli hale dönüştürüp, yaratıcı yeteneklerini geliştirmeyi hedefler.

Müzik ve ritim açısından öğrencinin gelişimine paralel bir çalışma ortamı sağlayan orff, melodika, flüt enstrümanları ile çalışmalar yapılır.

Dinleti, konser ve özel günlere ait etkinliklerle öğrencilerin müziğe ve enstrüman çalmaya yönelik ilgilerinin artması, paylaşım duygularının gelişmesi amaçlanır.

Müzik Dersi Programı olarak MEB müfredatı uygulanır. İlkokul müzik dersi müfredatına bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Bölüme, 110I’dan veya dahili 6397/6519 numaralarından ulaşabilirsiniz.

Dans

Dans dersinin eğitimi yaratıcılık, performans ve eleştirel analizi içeren sanatsal süreçlerden oluşur. Bu süreçler öğrencilerin sembol sistemlerini okuması, eleştirel düşünme becerilerini kullanması, sözlü olmayan muhakeme ve iletişimde en üst düzeye çıkması, fikir alışverişi yapması, işbirliği içinde ve yardımlaşarak çalışması ve sosyal bir ortamda diğerleriyle etkileşim içinde olmasını gerektirir. Daha da kapsamlı olarak, dans eğitimi bir yandan kinestetik ve uzamsal öğrenmeleri geliştirirken diğer yandan da kişinin hem kendisi ile hem de çevresindekiler ile ilgili bilgilerini ve farkındalığını arttırmasını sağlar.
 
Sanat konusunda yapılan araştırmalara göre dans eğitimi alan öğrencilerin aşağıdaki özellikleri göze çarpar:
  • Günlük hayatlarında iç motivasyonları yüksek, disiplinli ve odaklı kişilerdir.
  • Duygu ve düşüncelerini etkin bir şekilde ifade edebilirler.
  • Yaratıcı ve imgeseldirler.
  • Hem kendi çalışmalarını hem de başkalarının çalışmalarını eleştirel bir gözle analiz edebilirler.