The Koç School

KOÇ OKULU

IB – Psikoloji

Koç Okulu Psikoloji bölümü, IB müfredatını 11. ve 12. sınıflar için hem Yüksek hem de Standart seviyede uygular. Dersi nasıl anlattığımızın detayları aşağıda açıklanmıştır fakat öğrencilerimiz için en iyi sonucu sağlayacak bir çalışma tarzı geliştirdiğimizi de önemle belirtmek isteriz. Dersin hedefleri ve müfredat modeli (aşağıda verilmiştir) öğrencilerin neleri öğrenmeleri gerektiği konusunda genel bir bakış sunar.

Psikoloji öğretmenleri olarak bizler, kendimizi bir disiplin olan psikolojiyle alakalı bilgi ve becerileri öğrencilerimize kazandırmaktan sorumlu hissederiz. Psikoloji dersi  öğrencilere, gerçek hayatta karşılarına çıkabilecek  heyecanlı, uyarıcı ve onları kişisel olarak da ilgilendiren konular ve meselelerle yakın ilişki kurma fırsatı verir. Bu bir IB psikoloji dersi olduğu için, ders içeriği dünyanın dört bir yanından insan davranışlarının öğrenilmesine odaklanarak öğretilir. Bu durum da aslında bizim, psikoloji derslerinin uluslararası bir düşünce tarzının geliştirilmesini sağlaması için verdiğimiz çabayı göstermektedir. 

Dersimiz sadece 11 ve 12. sınıf seviyesinde verildiği için, öğrencilerimizin daha önce psikoloji eğitimi almış olmasının beklenmediğini belirtmek isteriz. Öğrencilerden, ulusal veya uluslararası yeterlilikleri almak için öğrenilen gerekli konularda önceden bir temel edinmeleri istenmemektedir. Psikoloji dersi için gerekli beceriler dersin doğal akışı içerisinde gelişecektir.

  • Ders Tanımı ve Hedefleri:

Diploma Programı Psikoloji dersinin temelinde, davranışları anlamak için kullanılan üç farklı yaklaşıma yapılan bir giriş yer alır: biyolojik, bilişsel ve sosyokültürel yaklaşım. Öğrenciler bu alanların anlaşılmasını sağlayan bilgi, kavram, teori ve araştırmalar üzerine çalışır ve bunları eleştirel biçimde değerlendirirler. Psikoloji öğrenimindeki bu üç yaklaşım arasındaki etkileşimler, ruhsal süreçlerin ve davranışların karmaşık ve dinamik bir fenomen olarak anlaşılması için kullanılacak bütüncül ve entegre edilmiş bir yaklaşımın temelini oluşturmaktadır. Böylelikle öğrencilerin kendi davranışları ve başkalarının davranışları arasındaki farkları ve benzerlikleri takdir etmeleri sağlanmaktadır. 

Bu yaklaşımların katkıları ve etkileşimleri, ders kapsamındaki seçenekler aracılığıyla şu alanlara odaklanarak anlaşılmaktadır: uygulamalı psikoloji, anormal psikoloji, gelişimsel psikoloji, sağlık psikolojisi ve ilişkilerin psikolojisi. Bu seçenekler, yaklaşımların çalışılmasından öğrenilenlerin psikolojiye taşınarak belirli araştırma alanlarına uygulanması için bir fırsat sağlamaktadır. 

Psikologlar, gözlem ve hipotezlerini test etmek için çok çeşitli ve hem niteliksel hem niceliksel araştırma yöntemleri kullanmaktadırlar. Diploma Programı psikoloji dersi, araştırmaya getirilen çeşitli yaklaşımların, bu yaklaşımların hem kanıt üzerine eleştirel düşünme alanında nasıl kullanıldığının hem de öğrencinin kendi araştırmalarının tasarımı, uygulaması, analizi ve değerlendirmesine nasıl yardımcı olduğunun anlaşılmasını teşvik etmektedir. Yaklaşım ve seçeneklerin etrafında ise araştırma ve etik alanındaki kapsayıcı konular yer almaktadır. Bu ikisinin de dikkate alınması dersin doğası gereği çok önemlidir.

Standart ve Yüksek seviyede psikoloji dersinin hedefleri aşağıdaki gibidir:

  • Ruhsal süreçler ve davranışları etkileyen biyolojik, bilişsel ve sosyo-kültürel etkenlerin anlaşılmasını sağlamak,
  • Ruhsal süreçler ve davranışları etkileyen biyolojik, bilişsel ve sosyo-kültürel etkenleri en az bir uygulamalı çalışma alanına uygulamak,
  • Çeşitli araştırma yöntemlerini anlamak,
  • Psikolojik araştırmada etik uygulamaların önemini anlamak ve kendi araştırmalarında etik uygulamaların kullanılmasını sağlamak.
  • Tüm psikoloji araştırmaları ve tartışmalarında etik uygulamaların kullanılmasını sağlamak
  • Psikoloji araştırmalarının gerçek sorunları irdelemekte ve olumlu değişim sağlamak alanında nasıl kullanılabileceği konusunda bir farkındalık geliştirmek 
  • Öğrencilerin ilerideki araştırmaları, iş hayatları ve serbest zamanlarına zemin olması için ek bir dil kullanabilmelerini sağlamak
  • Merak, yaratıcılık ve ömür boyu dil öğrenmeyi teşvik etmek.

Dersin IB müfredatına bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.