The Koç School

KOÇ OKULU

Biyoloji

Biyoloji Bölümü, Lise Hazırlık sınıfından 12. sınıfın sonuna kadar öğrencilere yönelik çeşitli konuları içeren bir eğitim programı uygular. Program genel olarak konu içeriği, bilimsel yöntem izleme, bilimsel uygulama, veri toplama, yorumlama ve sunma gibi unsurları kapsar. Bölümdeki öğretmenler; veri depolama, akıllı tahta, moodle ve e-kitap gibi öğretim araç ve yöntemlerinden yararlanır.

Hazırlık Sınıfı Fen Bilgisi Dersi

Lise Hazırlık Programı, öğrencilerin 9. sınıfa devam etmeden önce İngilizce temelini güçlendirmek amacıyla uygulanan bir programdır. Biyoloji Bölümü, hazırlık sınıfına devam eden öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda genel konuların işlendiği Fen Bilgisi dersini uygular. Bu program, bilimsel bağlam içerisinde Fen Bilgisi konularının İngilizce işlenmesini esas alır. Öğrenciler bu yıl içerisinde daha önceden öğrenmiş oldukları Fen Bilgisi konularını İngilizce işler. Eğitim kadrosu içerisinde, ana dili İngilizce olan öğretmenler tercih edilir.

9. ve 10. Sınıf MEB Biyoloji Eğitim Programı

Biyoloji dersi, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) müfredatı gereği 9. ve 10. sınıflarda zorunlu ders olarak işlenir. Öğretim ve değerlendirme dili İngilizce olan ders, Türk ve yabancı öğretmenler tarafından verilir. Ders konuları arasında; bilimsel yöntem, biyokimya, hücre yapısı, sınıflandırma, insan etkisi altında biyoçeşitlilik, ekoloji, hücre bölünmesi, üreme ve genetik yer alır. Ders kitabı olarak Miller & Levine tarafından yazılan ve Pearson tarafından yayınlanan Biyoloji kitabının elektronik nüshası kullanılır.

MEB Biyoloji Müfredatı

http://mufredat.meb.gov.tr/Dosyalar/20182215535566-Biyoloji%20d%C3%B6p.pdf

 11.ve 12. Sınıf MEB Biyoloji Eğitim Programı

ve 12. Sınıflarda seçmeli olan Biyoloji dersini Türkiye’deki üniversitelerde Fen Bilimleri ağırlıklı eğitim görmek isteyen öğrenciler tercih etmektedir. Öğretim ve değerlendirme dili Türkçe olan bu derslerde, Türk öğretmenler eğitim verir. 12. sınıf müfredatı üniversite sınavına hazırlık (TYT/ AYT) ağırlıklı olduğu için bu yıl sınav hazırlığı programında daha büyük bir yer tutar. Ders konuları arasında enerji dönüşümü, insan fizyolojisi, hayvan davranışları, nükleik asitler ve protein sentezi, bitki biyolojisi ve ekoloji yer alır.   

12. ve 12. Sınıf Uluslararası Bakalorya (IB) Biyoloji Programı

İleri seviye ve standart seviye Biyoloji dersleri IB tarafından onaylanan çalıştaylara katılmış Türk ve yabancı öğretmenler tarafından verilir. İleri ve standart seviye derslerini alan öğrenciler, ihtiyaçlarına göre yapılandırılmış farklı sınıflarda eğitim görür. IB Biyoloji dersleri hakkında daha fazla bilgi için: http://www.ibo.org/programmes/diploma-programme/curriculum/sciences/biology/

11.ve 12. Sınıf IB Çevre Sistemleri ve Toplumlar (ESS) Programı

Standart Seviye Çevre Sistemleri ve Toplumlar dersleri, IB tarafından onaylanan çalıştaylara katılmış Türk ve yabancı öğretmenler tarafından işlenir. Bu ders kapsamında ekoloji, kimya, beşeri coğrafya ve politika konuları yer alır. Okul, bu ders kapsamında gerekli saha çalışmalarının uygulanabilmesi için geniş olanaklar sunar. IB Çevre Sistemleri ve Toplumlar dersleri hakkında daha fazla bilgi için: http://www.ibo.org/programmes/diploma-programme/curriculum/sciences/environmental-systems-and-societies/