The Koç School

KOÇ OKULU

İngilizce Hazırlık

Lise Hazırlık programı, farklı dil yeterlilikleri ve değişik coğrafi alt yapılara sahip öğrencilerin İngilizce seviyelerini 9. sınıfın yoğun edebiyat ağırlıklı eğitim programının beklentilerini yerine getirecek şekilde yükseltmeyi amaçlar. Programımıza dahil olan öğrencilerin çoğu evlerinden ilk kez uzakta kaldıkları ve ilk defa İngilizce konuşulan bir ortamda bulundukları için okulun geri kalanına nazaran daha küçük sınıflar oluşturulur ve öğretmenin rolünün güçlendirilmesi hedeflenir. Bunun yanı sıra, hazırlık sınıfı öğrencileri İngilizce öğretmenleri ile haftada toplam 22 ders saati İngilizce eğitim görür. Hazırlık öğrencilerinin İngilizce öğretmenlerine akademik desteğin yanı sıra moral olarak da ihtiyaç duyduğu tecrübeyle sabittir. Dolayısıyla öğrencilere sık sık daha çok çalışmaları ve azimli olmaları gerektiğinin hatırlatılmasının yanında gerekli yardım ve desteğin sağlanması büyük önem taşır.

İngilizce Hazırlık Programı Hakkında

Programda yıl boyunca 12 temanın işlendiği tematik yaklaşım benimsenir. Bu temalar; seyahat, ilişkiler, insan davranışı, medya, etik ve adalet, sağlık, para, statü ve modern hayat, inanışlar, dil ve iletişim, ve dünyayı değiştirmek gibi konuları kapsar. Tematik bölümlerin her birinde öğrenciler çeşitli dinleme, okuma, konuşma, yazma, dilbilgisi ve telaffuz çalışmaları yapar.  Bağımsız düşünme ve analitik becerilerin geliştirilmesi konusuna ağırlık verilir. Temalara ek olarak sınıfta bir roman okunur ve incelenir, araştırma ödevi hazırlanır, bir şiir canlandırma yarışması düzenlenir ve hobi olarak okuma alışkanlığı teşvik edilir.

Lise hazırlık öğrencileri A, B ve C olmak üzere üç farklı İngilizce dersi görür. Yukarıdaki temalardan iki tanesi farklı öğretmenler tarafından eşzamanlı olarak A ve B derslerinde işlenir. C dersi ise öğrencilerin dinleme ve konuşma becerilerini geliştirmenin yanı sıra tematik ünitelere ilişkin kelime dağarcıklarını zenginleştirmelerine yardımcı olur.  Öğrenciler aynı zamanda dil becerilerine ilişkin pratik ve dilbilgisi uygulamaları yapar. İngilizce C dersi farklı bir öğretmen tarafından işlenir ve haftada bir ders olarak uygulanır.