THE KOÇ SCHOOL

Executive Board

İpek Kıraç, Başkan / Chair

Cihan Özsönmez, Üye / Member

Prof. Dr. Murat Günel, Üye / Member

Selçuk Bilgin, Üye / Member

Prof. Dr. Umran S. İnan, Üye / Member

Şafak Araz Kozlu, Üye / Member

Zeynep Yazgan Akıalp, Üye / Member