THE KOÇ SCHOOL

Executive Board

İpek Kıraç, Başkan / Chair

Zeynep Yazgan Akıalp, Başkan Yardımcısı / Vice Chair

Oğuz Toprakoğlu, Üye / Member

Prof. Dr. Murat Günel, Üye / Member

Prof. Dr. Umran S. İnan, Üye / Member

Şafak Araz Kozlu, Üye / Member

İpek Cem Taha, Üye / Member