THE KOÇ SCHOOL

Management

CAC

Prof. Dr. Murat Günel, Genel Müdür/General Director

Dr. Elif Kara Öztürk, Lise Müdürü/High School Director

Meltem Önal Sertkaya, Ortaokul Müdürü/Middle School Director

Dr. Demet Gören Niron, İlkokul Müdürü/Primary School Director

Pınar Alkoç, İnsan Kaynakları Müdürü/Human Resources Director

Özgür Tekbaş, Tesis ve İşletmeler Müdürü/Plant & Facilities Director

İbrahim Özkara, Mali İşler Müdürü/Accounting and Finance Director

Ayşegül Çelik, Mali İşler Müdürü/Accounting and Finance Director

Berivan Mine Ferhanoğlu, Kurumsal Planlama ve Değerlendirme Müdürü/Institutional Planning & Evaluation Director

Işıl Yenidoğan Dağ, Bilgi ve Eğitim Teknolojileri Müdürü/Information and Educational Technology Director