THE KOÇ SCHOOL

Management

CAC (Central Administration Committee)
Prof. Dr. Murat Günel, Genel Müdür/General Director
Selen Aydınoğlu, Lise Müdürü/High School Director
Tümay Dovan, Ortaokul Müdürü/Middle School Director
Handan Sungur, İlkokul Müdürü/Primary School Director
Aynur Dervişoğlu, İnsan Kaynakları Müdürü/Human Resources Director
Özgür Tekbaş, Tesis ve İşletmeler Müdürü/Plant & Facilities Director
İbrahim Özkara, Mali İşler Müdürü/Accounting and Finance Director