THE KOÇ SCHOOL

Management

CAC (Central Administration Committee)
Koray Özsaraç, Genel Müdür/General Director
Selen Aydınoğlu, Lise Müdürü/High School Director
Tümay Dovan, Ortaokul Müdürü/Middle School Director
Handan Sungur, İlkokul Müdürü/Primary School Director
Aynur Dervişoğlu, Mali İşler ve İnsan Kaynakları Direktörü/Director of Finance & Human Resources
Özgür Tekbaş, Tesis ve İşletmeler Direktörü/Director of Plants & Facilities