THE KOÇ SCHOOL

Management

CAC

Prof. Dr. Murat Günel, Genel Müdür/General Director
Dr. Elif Kara Öztürk, Lise Müdürü/High School Director
Meltem Önal Sertkaya, Ortaokul Müdürü/Middle School Director
Dr. Demet Gören Niron, İlkokul Müdürü/Primary School Director
Pınar Alkoç, İnsan Kaynakları Müdürü/Human Resources Director
Özgür Tekbaş, Tesis ve İşletmeler Müdürü/Plant & Facilities Director
İbrahim Özkara, Mali İşler Müdürü/Accounting and Finance Director
Berivan Mine Ferhanoğlu, Kurumsal Planlama ve Değerlendirme Müdürü/Institutional Planning & Evaluation Director
Işıl Yenidoğan Dağ, Bilgi ve Eğitim Teknolojileri Müdürü/Information and Educational Technology Director