The Koç School

KOÇ OKULU

Bilgisayar Eğitimi

Lise Bilgisayar Eğitimi Bölümü, öğrencilerin lise, üniversite ve iş yaşamlarında ihtiyaç duyacakları 21. yüzyıl temel bilgi ve iletişim teknolojileri becerilerini kazandırmayı, öğrencilerin karşılaştıkları sorun ve ihtiyaçlarına yaratıcı ve etkili dijital çözümler geliştirmelerini sağlamayı hedefler.

Bölümde yürütülen eğitim programı güncel teknolojik gelişmeler, öğrenci ve okuldaki diğer bölümlerin ihtiyaçları doğrultusunda düzenli olarak güncellenir. Program kapsamında  temel bilgisayar bilgi ve becerileri, dijital vatandaşlık, akademik ve etik internet kullanımı, araştırma teknikleri, proje geliştirme, online araçların kullanımı, dijital portfolyolar, bulut sistemler, grafik tasarım, multimedya, iki ve üç boyutlu tasarım, algoritmik düşünme ve programlama gibi konu alanları  farklı seviyelerde yürütülen zorunlu ve seçmeli derslerle ele alınır. Bunların yanı sıra Uluslararası Bakalorya programına dahil olan öğrencilere Küresel Toplumda Bilgi Teknolojileri (ITGS) ve Bilgisayar Bilimleri (CS) dersleri de sunulur.

Derslerde gerçekleştirilen projelerde diğer bölümlerle işbirliği içinde çalışılarak, öğrenciler edindikleri djital okur yazarlık becerilerini farklı alanlarda göstermeleri için desteklenir.

Bölüm ofisi Fen ve Teknoloji Binası bodrum katta yer alır, 6542 numaralı dahiliden ulaşılabilir.