The Koç School

KOÇ OKULU

Görsel Sanatlar

Görsel Sanatlar

Lise Görsel Sanatlar eğitimi ile öğrencilerin eleştirel ve yaratıcı düşünme, kendini sanat yolu ile ifade etme, görsel sanatlarla ilgili teknikleri uygulama ve estetik duyarlılık kazanmaları amaçlanır. Öğrenciler geçmişten günümüze Türk ve dünya sanatçılarının eserlerini inceleyip yorumlayarak sanatı evrensel değerler doğrultusunda üreten ve izleyen, kendi toplumunun kültürel değerlerini benimsemiş, farklı toplumların kültürel değerlerine saygı duyan evrensel bir sanat anlayışı takip ederler.

Bölüm olarak öğrencilere deneysel, özgün ve yaratıcı bir biçimde fikirlerini iletebilmeleri için gerekli bilgi birikimi ve beceri kazandırılır.

MEB Görsel Sanatlar Müfredatı öğrencilerin ilgi alanları doğrultusunda çeşitli sınıf içi etkinlikler, modern fikirler ve bir çok online araç ile zenginleştirilerek öğrencilere sunulur. Öğrenciler görsel sanatlar alanındaki vizyonlarını plastik sanatlar, fotoğraf, seramik ve sanat tarihi branşlarıyla geliştirir ve estetik bakış açısı kazanırlar.

IB Görsel Sanatlar

Koç Okulu Lise Görsel Sanatlar Bölümü, öğrencilerin ilgisini arttırıp motivasyon sağlamayı hedefleyen ve onları yeteneklerini geliştirmeye teşvik eden faal bir bölümdür.  11. ve 12. sınıf IB Görsel Sanatlar Programı kapsamında öğrenciler biçem ve tema çerçevesinde ilgi alanlarını yansıtan fikir, tema ve sanatsal proje geliştirme çalışmalarında bulunurlar.  Farklı ortamlarla çalışmaya teşvik edilen öğrenciler ilgili araştırma sürecini izleyerek gerek materyal gerekse kavram üzerinden sanatsal süreç içerisine dahil olurlar. Bölümümüz bağımsız öğrenme, sanatsal düşünme, uygulama ve duyarlılık, kişisel ve kültürel deneyimler karşısında görsel ve yaratıcı süreçlerde özgüven ve yerel, ulusal ve uluslararası sanatçılar hakkında bilgi birikimi gibi unsurları güçlendirmeyi hedefler. Her yıl çok sayıda öğrenci Birleşik Krallık, Birleşik Devletler ve diğer ülkelerde bulunan prestijli sanat okulları ve fakültelerinde sanat eğitimi almaya hak kazanmaktadır.

IB Film Diploma Programı

IB Film Diploma Programı güçlü bir iletişim ortamı ve bir sanat formu oluşturmak ,film yapımında egzersizleri sözlüsü, analizi sayesinde , film çekimi metinlerinde usta hale gelerek, öğrencilerin becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Diploma Programı film dersi, filmi geçmişini, teori ve sosyo-ekonomik arka planını araştırır. Bunun yanısıra, kültürel ve tarihsel perspektiflerin zenginliğini takdir ederk, öğrencilerin eleştirel becerilerini geliştirir. Öğrenciler filmde yaratıcı kendilerini ifade etmek için gerekli mesleki ve teknik becerilerini geliştirmek için teşvik edilir.

Film dersi öğrencilere fikirleri araştırma ve formüle etmeyi; kendine ve başkalarına ve çevrelerindeki dünya hakkında, farklı gelenekler, teknikler hakkında merak uyandırmayı, saglamaktadır.

IB film dersi müfredatına aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

http://www.ibo.org
http://ibpublishing.ibo.org/xwiki/bin/view/Handbook2014/B6d+Film

Sanat Tarihi

Sanat Tarihi dersi, resim, heykel, mimari, küçük el sanatlarında Paleolitik Çağ’dan bugüne kadar üretilen sanat eserlerini öğrencilere geçmiş, günümüz, gelecek ile bağlantı kurarak tanıtmayı ve kavratmayı amaçlar.

Sanat tarihi programı olarak MEB müfredatı uygulanır ve müfredattaki konular çeşitli etkinlikler, resim ve belgesellerle, zenginleştirilir. Lise sanat tarihi müfredatına bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.