The Koç School

KOÇ OKULU

Kimya

Lise Kimya Bölümü, yurtiçi üniversitelerinde ya da uluslararası programlarda eğitim almış, alanında deneyimli, Türk ve yabancı öğretmenlerden oluşur.

Kimya Bölümü’nde uygulanan MEB ve IB müfredat programlarında, teorik kimya konuları, gündelik hayat ve bilimdeki uygulamalarıyla birlikte öğretilir. Bu programlarla kimya alanında temel ve ileri bilgi düzeyine sahip, analiz ve sentez yapabilen, analitik düşünebilen, eleştirel ve yaratıcı yaklaşabilen bireyler yetiştirmek hedeflenir.

Bu amaçla, tüm seviyelerde uygulanan programlar laboratuvar çalışmaları ve araştırma projeleri ile desteklenir. Ayrıca, bilimsel makale ve belgesel yorumlama, deney tasarlama-yürütme ve deney sonuçlarını analiz etme gibi alternatif değerlendirme yöntemleri de kullanılarak öğrencilerin farklı becerilerinin ölçülmesine olanak sağlanır.

Tüm bu amaçları desteklemek amacıyla 2015 Eylül ayında Koç Lisesi Fen Binası hizmete sunulmuştur. Tüm Kimya dersleri bu binadaki son teknolojiye uyumlu Kimya laboratuvarlarında yapılır.

KİMYA BÖLÜMÜ DERSLERİ:
MEB Temel Düzey Kimya Dersi (9. ve 10. Sınıflar):
Milli Eğitim Bakanlığı müfredat programı kapsamında yer alan Temel Düzey Kimya dersinin amacı, yükseköğretimde herhangi bir alanda eğitimine devam edecek olan öğrencilerin, kimya ile ilgili temel bilgi ve beceri düzeyine ulaşmalarını sağlamaktır. Bu sınıflarda, kimya zorunlu dersler arasında olup, dersin eğitim dili İngilizce’dir. Ders materyali olarak, uluslararası yayınlara ait ders kitapları, belgeseller, öğretmenler tarafından hazırlanan sunumlar, ders notları ve çalışma kağıtları kullanılır. Derslerde kullanılan tüm materyaller, Moodle Eğitim Portal’ında öğrencilerle paylaşılır.

MEB İleri Düzey Kimya Dersi (11. ve 12. Sınıflar):
Milli Eğitim Bakanlığı müfredat programı kapsamında yer alan İleri Düzey Kimya dersinin amacı, yükseköğretimde Fen, Mühendislik ya da Tıp alanlarında eğitim alacak öğrencilere gerekli kimya altyapısını kazandırmaktır. Bu derslerin eğitim dili Türkçe’dir. Derslerin işlenişinde Temel Düzey Kimya Dersinde kullanılan materyaller kullanılır ve bu materyaller, Moodle Eğitim Portal’ında öğrencilerle paylaşılır. Ayrıca, üniversite sınavlarına hazırlık amacıyla test çalışmalarına sıklıkla yer verilir.

9, 10, 11 ve 12. sınıflar kimya dersi MEB müfradat programı detaylı içeriklerine bu bağlantıdan ulaşılabilir.

IB Temel ve İleri Düzey Kimya Dersleri (11. ve 12. Sınıf):
IBO Uluslararası müfredat programının kapsamında yer alan derslerdir. IB Kimya müfredat programı 2 eğitim ve öğretim yılı içerisinde tamamlanan geniş kapsamlı bir programdır. Bu program araştıran ve sorgulayan, insanlığa ve çevresine duyarlı bireyler yetiştirmeyi amaçlar.

IB Grup 4 (Fen Grubu) öğrencileri Kimya İleri Düzey (HL) ve Kimya Temel Düzey (SL) olmak üzere iki farklı kimya dersi alabilirler. IB İleri Düzey Kimya dersi çok yoğun ve geniş kapsamlı bir içeriğe sahiptir ve sadece üniversite seviyesinde kimya ile ilgili bir program seçecek öğrencilere yöneliktir. IB Temel Düzey Kimya dersi ise her alandan öğrenciye açık olmakla birlikte İleri Düzey Kimya dersinin genel konu çerçevesine sahip bir ders olduğu için, sadece Grup 4 (Fen Grubu) öğrencileri için uygun olan bir derstir.

Bu derslerin konu kapsamları, ünite ve kazanım sayıları farklılık göstermekle birlikte, İleri Düzey ya da Temel Düzey Kimya Dersi seçen öğrencilerin tamamı müfredatlarında ortak olan ünitelerden, kazanımlarından ve öz değerlendirme kriterlerinden (bireysel araştırma projesi) aynı oranda sorumludur. İleri Düzey Kimya Dersi alan öğrenciler ise hem ortak ünitelerin ekstra kazanımlarından hem de seçmeli ünitelerin tüm kazanımlardan sorumludur.

Ayrıca, bu dersleri alan öğrenciler IB tarafından belirlenen süre kadar deney ve araştırma çalışması yapmak zorundadır. SL öğrencileri 40 saat, HL öğrencileri 60 saatlik pratik/araştırma çalışması yapmakla yükümlüdür. Her iki grup öğrenci için de bu çalışmaların 10 saatini Grup 4 Araştırma Projesi, 10 saatini Bireysel Araştırma Projesi oluşturur.

IB Programı ayrıntılı ders içeriklerine buradan ulaşılabilirsiniz.

Bölüme, Fen Binası 214 S-1, dahili 6250’den ulaşabilirsiniz.